Drie is te veel voor protestantse gemeente Wieringen

27 september 2013
Hippolytushoef

De Het liep geen storm aan de Seringenlaan. De bezoekers waren op de vingers van één hand te tellen. Echter, ook op het internet wordt geïnformeerd naar het van 1967 daterende gebouw, dat destijds werd geplaatst door de gereformeerde kerk.

Na de fusie met de hervormde gemeente is er een protestantse gemeente met drie kerkgebouwen. En dat is te veel. Geprobeerd wordt de Michaëlskerk in Oosterland over te doen aan de gebruikers en de Ankerkerk gaat de verkoop in. De Hippolytuskerk is de enige waarover de protestantse gemeente wil blijven beschikken.

Behalve een kerkdienst, eens in de twee weken, wordt het gebouw ook nog voor andere doeleinden gebruikt. In de jeugdzaal wordt ruimte geboden aan TREE Buitenschoolse Opvang en in de kerkzaal wordt op maandagmiddag koersbal gespeeld door de gehandicaptenvereniging VBBG. Een enkele keer is er een buurtactiviteit of een bijeenkomst van een politieke partij.

Inschrijving en gunning
Op donderdag 14 november kan van 13.00 tot 13.15 uur inschrijving worden gedaan. Direct daarna worden de enveloppen geopend. Vervolgens bekijken de kerkrentmeesters of het gebouw gegund kan worden. “We hebben wel een bedrag in ons hoofd, maar wat dat is gaan we natuurlijk niet zeggen,” weet kerkrentmeester Auke-Jan Westra.

“De gunning hangt niet alleen af van het bedrag,” zegt Gerard Laernoes, voorzitter van de kerkrentmeesters, “maar ook van wat men ermee wil. Er is veel mogelijk.”