Laren mengt zich weer in HOV-discussie

27 september 2013
Laren

Daarin werden burgemeester en wethouders van Laren 'met nadruk' verzocht in afwachting van het tracébesluit Hilversum en Blaricum geen handtekeningen te zetten onder een overeenkomst met de provincie Noord-Holland. Dat ging VVD en Larens Behoud wat te ver.

Marcus van den Brink, die dinsdagavond werd beëdigd als raadslid, legde zijn tegenstem uit: 'We hebben ons eigenlijk al verbonden aan dit plan. Dit is ongeloofwaardig. Een motie voor de bühne. Bovendien vinden wij de HOV heel belangrijk.'

CDA Laren vindt het draagvlak voor de aanleg van de HOV-busbaan Huizen-Hilversum in de regio te laag. 'Het nut en de noodzaak van de aanleg zijn nooit overtuigend. De busbaan Alkmaar (95.000 inwoners) - Heerhugowaard (53.000 inwoners) heeft het begrote aantal reizigers niet gehaald en is als HOV afgewaardeerd tot busverbinding die in Alkmaar met het verkeer meerijdt. Volgens hoogleraar Bert van Wee (Transportbeleid TU Delft) is het project daar 'mislukt'. Over het Gooi meldt hij dat er een 'fatsoenlijk kosten-baten analyse ontbreekt'', aldus CDA-fractievoorzitter Maria Klingenberg.

De Blaricumse raad beslist volgende maand over het reserveren van 76.215 euro voor juridisch verzet tegen de aanleg van de vrije busbaan.