Hair Science instituut opent ondergrondse kliniek in historisch complex Wittevrouwenhof

26 september 2013
Maastricht

In 2005 verwierf Jos Dohmen – ondernemer en directeur van HSI – het uit de late middeleeuwen daterende complex aan de Wethouder van Caldenborghlaan. Na een ingrijpende verbouwing van het Landhuis opende HSI in 2007 haar kliniek in Maastricht. Fase twee betrof de verbouwing van het Koetshuis, dat in deplorabele staat verkeerde. Het voorste gedeelte van het Koetshuis werd in 2010 in gebruik genomen door diverse onafhankelijke (para)medische specialisten. 
 
De derde en laatste fase is inmiddels ook afgerond: het gaat om het tweede deel van het Koetshuis en de realisatie van een volledig ondergronds complex. In deze ‘state of the art kliniek’ zal HSI Maastricht haar intrek nemen.
 
HSI laat weten trots te zijn op het feit dat de groei die het bedrijf de afgelopen acht jaar mocht doormaken (Hair Science Institute heeft in de acht jaar van zijn bestaan wereldfaam verworven dankzij de door Dr. Coen Gho ontwikkelde en gepatenteerde HaarStamcel Transplantatie) tevens de mogelijkheid heeft geschapen om het monumentale en beschermde complex De Wittevrouwenhof voor het nageslacht te behouden. Dit kon alleen door er een functie aan toe te kennen die spoorde met de ambities van de stad Maastricht en omstreken, aldus HSI.