COLUMN: Miljoenenkado van Rutte: een ton belastingvrij

25 september 2013
Maastricht

100.000 euro krijgen en geen belasting betalen
In de Miljoenennota wordt op drie verschillende plaatsen aandacht besteed aan een nieuwe unieke vrijstelling voor de schenkbelasting. Met ingang van 1 oktober aanstaande is het mogelijk om belastingvrij te schenken tot een bedrag van maximaal 100.000 euro.
 
De enige eis die belastingdienst stelt, is dat de begiftigde (degene die het kado onvangt) de schenking moet gebruiken voor de eigen woning. Dat houdt in dat de gelukkige partij het geschonken bedrag moet gebruiken voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning. Ook is toegestaan om met de schenking een bestaande hypotheekschuld af te lossen.
 
Leeftijdseis en noodzakelijke familieband zijn tijdelijk vervallen
Opmerkelijk aan de nieuwe vrijstelling is dat het niet uitmaakt hoe oud of jong de begiftigde is. De leeftijdsgrens van 40 jaar is tijdelijk vervallen. Daarnaast is een (familie)band tussen de schenker en de begiftigde tijdelijk niet meer relevant. Waar voorheen de hoge vrijstelling van schenkbelasting alleen gebruikt kon worden bij ouders en kinderen kan nu een volledig onbekende een belastingvrij bedrag van maximaal 100.000 euroaan u schenken, mits de schenking gebruikt wordt voor de eigen woning.
 
Wat kunt u er mee?
Niet iedereen zal 100.000 euro kunnen vrijmaken om te schenken. Maar Team Notarissen is op Prinsjesdag tot de conclusie gekomen dat ook schenkingen van kleinere bedragen tot maximaal belastingvoordeel kunnen leiden.
 
Stel dat ouders hun kind financieel willen steunen met een bedrag van 15.000 euro dan moesten ze voorheen opletten dat ze tijdig een schenking deden. Was hun kind namelijk 40 jaar of ouder, dan moest er schenkbelasting betaald worden. Nu die leeftijdsgrens is vervallen, kunnen ouders ieder willekeurig bedrag tot 100.000 euro belastingvrij schenken. De enige voorwaarde is dat het kind de schenking gebruikt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning of de aflossing van een bestaande hypotheekschuld of de restschuld van de hypotheek na verkoop van de woning.
 
Ik denk dat met name de vervroegde aflossing van bestaande hypotheekschulden en de betaling van de restschuld in deze barre economische tijden erg welkom is. Niet alleen wordt de verhouding van de waarde van de woning ten opzichte van de hypotheekschuld verbeterd, maar ook de maandelijkse woonlasten gaan omlaag of een schuld uit het verleden is weggepoetst.
 
Maar ook als bijvoorbeeld een grootouder of de kinderloze suikertante of de buurman geld wil schenken dan kan dat nu belastingvrij. Dat levert een besparing op van 30 procent. Ook over een bedrag van bijvoorbeeld 7.500 euro wordt geen belastingaanslag opgelegd nu de eis van de ouder/kind-relatie tijdelijk niet meer wordt gesteld.
 
Nieuwe inzichten
De overheid geeft aan dat de nieuwe vrijstelling voor de schenkbelasting bedoeld is om de woningmarkt een steuntje in de rug te geven doordat starters en doorstromers nu makkelijker een woning kunnen betalen.
 
Tijdens de bestudering van de nieuwe belastingplannen kwamen we echter tot de conclusie dat de nieuwe vrijstelling ook een prachtig middel is voor de Estate Planning.
 
Stel dat de langstlevende ouder van 88 het huis verkoopt en een aanleunwoning gaat huren. Dan moet over de netto-verkoopopbrengst tijdens leven 1,2% inkomstenbelasting door de ouder en na overlijden van de langstlevende ook nog eens maximaal 20% erfbelasting door de kinderen betaald worden. Schenkt de langstlevende echter 100.000 euro aan zijn of haar kind van 66 in plaats van de verkoopopbrengst op een spaarrekening met nauwelijks rente te zetten, dan vervalt de jaarlijkse heffing van 1,2% voor de ouder, hoeft het kind nu geen schenkbelasting en straks geen erfbelasting te betalen en gaan de woonlasten van het kind, die toch al gekort wordt op zijn pensioen, omlaag omdat de schenking gebruikt wordt om de eigen woning schuld af te lossen.
 
Zou de langstlevende niet naar een aanleunwoning gaan, maar opgenomen worden in een verpleegkliniek of verzorgingshuis, dan is het financiële voordeel nog groter. De jaarlijks verschuldigde verhoogde bijdrage op grond van de AWBZ, ter grootte van maximaal 12%, wordt op termijn namelijk niet meer gerekend over het  bedrag van de schenking.
 
Deze fiscale voordelen nemen alleen maar toe als het niet gaat om een ouder die aan een kind wil schenken.
 
Waar moet ik wel nog rekening mee houden ?
Zoals aangegeven is er eigenlijk maar één eis overgebleven. Namelijk dat het geschonken bedrag in de eigen woning van de begiftigde moet worden gestoken. Dus de begunstigde moet daarmee een (nieuw) huis kopen, de verbouwing ervan betalen of de bestaande hypotheekschuld aflossen.
 
Bij dat laatste moet u wel opletten dat de bank een boeterente kan heffen als er voortijdig wordt afgelost.
 
Daarnaast is er nog het nadeel dat tussen het moment van schenken en het overlijden van de schenker minimaal 180 dagen moeten zijn verstreken. Anders wordt de schenking voor de berekening van de erfbelasting gewoon genegeerd.
 
Op je sterfbed schenken loont niet.  Maar dat neemt niet weg dat nog nooit tevoren het aloude gezegde: ‘beter met de warme hand dan met de koude hand’ zo waar is geweest. Let bovendien op: deze aanbieding van het kabinet is slechts tijdelijk! De regeling geldt slechts tot en met 31 december 2014.
 
Als u gebruik wilt maken van het kado van Rutte loop dan eens binnen bij Team Notarissen; dan wordt het goed geregeld.
 
Wilt u reageren? Klik hier
 
ThissenGroutarsVrancken Team Notarissen