Partij voor de Dieren wil opheldering over tunnel Dommeldal

16 september 2013
Eindhoven

De gemeenteraad van Eindhoven maakte op dinsdag 10 september bekend dat, in het kader van voltooiing van een rondweg om de stad, het plaatsen van een tunnel onder het kwetsbare natuurgebied Dommeldal de voorkeur heeft boven een lage brug over het natuurgebied. De gedeputeerde van Mobiliteit en Financiën gaf daarop echter aan, daar niets voor te voelen en dat er geen budget is voor de aanleg van een tunnel.

De Partij voor de Dieren betreurt de uitspraak van de gedeputeerde en wil opheldering over de definitie van ‘meerwaarde’. Fractievoorzitter Marco van der Wel staat achter de wens van de Eindhovense gemeenteraad: "De natuur in het gebied gaat achteruit door de komst van de nieuwe weg. De tunnel is noodzakelijk om de natuur te beschermen, het is absoluut geen luxe."