Herbestemming Maxico moeilijke zaak

15 september 2013
Den Oever

Daarmee wordt getracht karakteristieke panden, die in onbruik zijn geraakt, te behouden door er een nieuwe, liefst publieke functie aan te geven. De provincie kan dit met subsidie ondersteunen. Het wordt echter lastig voor ‘Maxico’ een nieuwe bestemming te vinden, zo bleek vrijdag op de Dag van de Herbestemming.

Verplaatsen?
Toen Max in de jaren zestig begon met zijn jazzcafé, stonden er nog niet zo veel huizen omheen als nu. Inmiddels is de omgeving volgebouwd. Een culturele bestemming zal te veel overlast teweegbrengen; onder andere parkeerdruk en geluidshinder, denkt de gemeente Hollands Kroon, die eigenaar is van het provinciaal monument.

Reden waarom is gedacht aan verplaatsing naar een andere plek bij de entree van Den Oever. De boerderij kwam 150 jaar geleden ook van een andere plek naar Den Oever, dus daarmee wordt de historie geen geweld aangedaan, vindt de gemeente. De provincie is daar echter op tegen, omdat juist de plek waar de boerderij staat cultuurhistorische waarde mede bepaalt.

Moet de boerderij blijven staan, dan is de enige functie, die eraan toegekend zou kunnen worden, die van wonen, eventueel gesplitst. Momenteel woont Max er nog in, onder verre van ideale omstandigheden. Hij mag er voor de rest van zijn leven gratis blijven wonen. Die afspraak werd ooit gemaakt met de gemeente Wieringer, rechtsvoorganger van Hollands Kroon.

Meer over deze ingewikkelde kwestie in de Wieringer Courant van komende dinsdag.