Josemans vrijgesproken van reclame maken; champagne blijft onaangeroerd

04 september 2013
Maastricht

De politierechter gaf aan met de beste wil van de wereld niet te kunnen inzien waarom het informeren van de buurt middels flyers volgens het Openbaar Ministerie afficheren is en derhalve niet is toegestaan, daarmee officier van justitie Leonard Geuns het nakijken gevend.

Josemans was in persoon gedagvaard. Dus niet omdat hij of leden van zijn organisatie cannabis hebben verkocht aan niet-ingezetenen, maar omdat hij van 21 mei tot en met 23 mei flyers verspreidde om de buurten te laten weten hoe het Nederlandse cannabisbeleid geregeld is. ,,Tezamen en in vereniging, met een ander of anderen, althans alleen, meermaals, althans eenmaal (telkens) opzettelijk”, luidde de formele aanklacht.
 
De coffeeshophouders legden in de flyers uit dat ze naar aanleiding van een uitspraak van de Maastrichtse rechtbank in april hun deuren weer beperkt openstelden voor buitenlanders. Ook gaven ze aan hoe ze de bezoekersaantallen dachten te beperken, onder meer door het buurlandcriterium toe te passen (en dus alleen te verkopen aan Nederlanders, Belgen en Duitsers). ,,Buitenlanders uit andere landen worden voorgelicht en doorgeleid naar gemeenten waar zij wel welkom zijn”, aldus de flyer, waarin de coffeeshophouders buurtbewoners ook lieten weten welke maatregelen zij hadden genomen om straatdealers de wind uit de zeilen te nemen. 
  
Volgens het OM was het verspreiden van de flyers in strijd met de zogeheten AHOJG-criteria, de belangrijkste regels waaraan coffeeshops in Nederland zich op grond van de Opiumwet te houden hebben. Zo mogen ze geen reclame maken (afficheren), geen harddrugs verkopen, geen overlast bezorgen en geen cannabis verkopen aan jongeren beneden de 18. 
    
De VOCM-voorzitter maakte tijdens de behandeling van de zaak nog eens duidelijk niet te snappen waar het OM mee bezig is, en waarom de maatschappij voor dit soort zaken met hoge kosten moet worden opgezadeld. ,,Dit is natuurlijk ridicuul. Gewoon te gek voor woorden. Als nu nog iemand durft te beweren dat hier geen sprake is van coffeeshopje jennen, dan weet ik het ook niet meer”, zei hij eind juli al tegen Maastricht.dichtbij.
  
Volgens Josemans hebben hij en zijn collega’s destijds met de beste bedoelingen een vlugschrift opgesteld en dat verspreid. ,,Er was veel onduidelijkheid. De rechter had aangegeven dat we aan buitenlanders mochten verkopen en toch besloot het OM handhavend op te treden. Wij wilden die onduidelijkheid en de onrust in de buurt wegnemen. Zo hebben we in de flyer ook bekendgemaakt dat we herkenbare beveiligers hadden ingehuurd die rondom de coffeeshops surveilleerden om de orde en rust te bewaken. Als mensen klachten hadden, zo schreven we, dan konden ze rustig binnenlopen en hun probleem aan ons voorleggen.” 
 
Josemans liet vanmiddag in een reactie weten blij te zijn ‘met de duidelijkheid die de politierechter vandaag geschapen heeft’. ,,Ik ben geen liefhebber van champagne, maar ik kan me voorstellen dat je zo’n fles opentrekt wanneer je - net als ik - blij bent met de uitspraak die vandaag gedaan is.”