Maastricht steekt kleine ondernemer met hoge schulden de helpende hand toe

22 august 2013
Maastricht

Het gaat om Zuidweg & Partners uit Den Bosch (het bedrijf van onderneemster van het jaar 2012 Jacqueline Zuidweg) en bureau Philips Stiels uit Heerlen. In nood verkerende kleine zelfstandigen die bij de gemeente aankloppen om bijstand of een andere vorm van hulp, worden voortaan gewezen op de mogelijkheid die beide bureau’s bieden. ,,Het is dan vervolgens aan de zelfstandige zelf om een keuze maken”, aldus wethouder André Willems in een schrijven aan de Maastrichtse CDA-fractievoorzitter Vivianne Heijnen.
 
Volgens Willems zijn er nog twee bureau’s  benaderd, die allebei in Zuid-Limburg zijn gevestigd. ,,Mocht blijken dat deze qua product- en prijsstelling vergelijkbaar zijn met eerdergenoemde bureau’s dan worden ook deze toegevoegd aan de lijst”, aldus Willems.

Tijdens een door het CDA Maastricht georganiseerde ondernemerslunch met zakenvrouw van het jaar 2012 Jacqueline Zuidweg begin vorige maand in Brasserie Flo werd onder meer de problematiek van de groeiende schuldenproblematiek bij ZZP’ers aan de orde. ,,Een zwaar onderschat en sterk groeiend probleem”, stelde Zuidweg. Particulieren met schuldproblemen kunnen terugvallen op schuldhulpverlening. Voor zelfstandige ondernemers is dat niet geregeld. Voor zakenvrouw Jacqueline Zuidweg was juist dat dé aanleiding om haar kantoor op te richten.

Inmiddels adviseert Zuidweg 180 gemeenten in Nederland op het gebied van schuldhulpverlening aan het MKB en ZZP’ers.

De gemiddelde schuld van een kleine ondernemer in de problemen bedraagt zo’n 120.000 euro. Veel ondernemers met schulden schamen zich en komen daarom niet snel naar buiten met hun situatie. Dat is jammer, stelde Zuidweg. Want bij (tijdige) schuldhulpbemiddeling kan 60 procent van de ondernemers die hulp hebben gekregen een doorstart maken.

Geen overbodige luxe, want van de overheid heeft de ZZP-er niet veel te verwachten. Door de afnemende budgetten zijn veel gemeenten niet in staat de kosten voor bemiddeling te dragen. Hierdoor dreigen meer en meer ondernemers niet meer geholpen te kunnen worden en zullen er meer persoonlijke faillissementen volgen.

De oplossing ligt in een samenwerking tussen banken, IMK, UWV, Belastingdienst en gemeenten, aldus Zuidweg, die liet weten hierover in gesprek te zijn met wethouder Willems. Die hiervoor geen middelen te hebben, maar lijkt nu de noodzaak van tijdig ingrijpen toch in te zien.

Het CDA Maastricht heeft in de raadscommissie Economische en Sociale Zaken (ESZ) herhaaldelijk gewezen op de problematiek van schuldhulpverlening bij kleine ondernemers. Voor de christendemocraten was de ondernemersbijeenkomt begin juli opnieuw in gesprek gaan met het college om te komen tot een doorstartloket voor kleine ondernemers in Maastricht.