Foutje van de gemeente: stoepzitter Ton Stille krijgt brief die nooit verstuurd had mogen worden

15 august 2013
Maastricht

In die brief, meer specifiek een geel formulier met als aanhef de woorden ‘BESCHIKKING DWANGSOM’, wordt aangekondigd dat Stille een dwangsom van 200 euro zal worden opgelegd voor elke dag dat hij zonder vergunning meubilair in de openbare ruimte (lees: op de stoep voor zijn winkel) heeft staan.
 
Letterlijk staat in de brief, opgesteld door een met name genoemde ‘Boa openbare ruimte’ de standaardtekst: ,,Ik heb de beheerder (Stille, red.) opnieuw aangezegd, door achterlating van deze beschikking, alle voorzieningen, waarvoor geen vergunning is afgegeven, binnen 30 minuten te verwijderen en verwijderd te houden, waarna bij geconstateerde overtreding, een dwangsom zal worden opgelegd van € 200,= voor iedere dag dat de overtreding wordt geconstateerd, toot (sic!) een maximum van € 1000,=
 
Opvallend aan het stuk, gedateerd 12 augustus 2013, is dat het bedrag van 200 euro is doorgehaald en is veranderd in 2000 euro. Ook de zinsnede ‘(voor iedere) dag dat de overtreding wordt geconstateerd, toot een maximum van € 1000,= is handmatig aangepast, zodat het net lijkt alsof Stille een dwangsom van 2000 euro tegemoet kan zien voor elke keer dat een handhaver constateert dat hij zijn ‘drie kinderstoeltjes en een tafeltje’ buiten op de stoep heeft staan.
 
De gemeente Maastricht laat in een reactie weten dat het gaat om een pijnlijke fout. ,,Dit stuk had nooit mogen worden verstuurd”, zegt woordvoerder Gertjan Bos. ,,Dat het toch is gebeurd, heeft te maken met het feit dat een ambtenaar die deze week is teruggekeerd van vakantie - en dus niet heeft meegekregen wat er in de kwestie rond meneer Stille allemaal is voorgevallen - het formulier samen met een aantal andere papieren aantrof op zijn bureau en in de veronderstelling was dat het nog verstuurd moest worden. Hij heeft dat gedaan met de beste bedoelingen, maar het is een vergissing die wij ons als gemeente mogen aanrekenen. Vandaar ook dat vanmiddag twee van onze mensen naar het antiquariaat van meneer Stille zijn gegaan om namens de gemeente Maastricht excuses aan te bieden. Naar ik heb begrepen zijn die ook aanvaard.”
 
Dit laatste wordt bevestigd door Stille zelf. De antiquaar, die wegens het illegaal plaatsen van stoetjes op zijn stoep, een boete heeft gekregen van 220 euro, maar deze bij de rechter aanvecht, zegt aanvankelijk behoorlijk verontwaardigd te zijn geweest. ,,Ik vind het ook wel een mooi gebaar dat die mensen vanmiddag naar de winkel kwamen om de kwestie uit te leggen. De 1000 excuses die ze kwamen maken heb ik met een lach aanvaard. Ik begrijp dat ik nog een officiële excuusbrief kan verwachten ook.”
 
Volgens gemeentewoordvoerder Bos heeft het formulier betrekking op het incident op 2 juli, toen antiquaar Stille door de gemeente werd gemaand om een paar stoeltjes op de stoep te verwijderen. Dat deze lezing kan kloppen, valt af te leiden uit de verdere gegevens in de ‘BESCHIKKING DWANGSOM’. ,,Normaal gesproken is het zo dat dit soort formulieren ter plekke wordt uitgereikt door de Boa die een overtreding constateert”, aldus Gertjan Bos. In dit specifieke geval kon het stuk niet worden uitgereikt omdat de ambtenaren de zaak hebben verlaten toen meneer Stille boos werd. Het formulier is toen mee terug naar het gemeentehuis gedaan.”
 
Hoe het kan dat het stuk diverse aanpassingen bevat die de zaak in een ander daglicht kunnen plaatsen, weet de gemeentewoordvoerder ook niet. ,,Je zou inderdaad kunnen denken aan een grap, maar het kan ook zo zijn dat er sprake is van een doordruk, die is ontstaan doordat er diverse papieren op elkaar hebben geleden. We weten het niet zeker. Wat we wel zeker weten is dat hier een fout gemaakt is – waar gehakt wordt vallen nu eenmaal spaanders – en die geven we ook ruiterlijk toe.”