Stoepzitter Ton Stille eist zijn bekeuring op

17 july 2013
Maastricht

De boze antiquaar heeft nog steeds geen nader bericht gekregen. Vandaar dat hij de bekeuring opeist, zodat hij die kan aanvechten bij de rechtbank.
 
,,Heden, na veertien dagen heb ik nog geen schriftelijke bevestiging mogen ontvangen betreffende mijn overtreding van de wet, noch weet ik de hoogte van de opgelegde boete”, schrijft Stille. ,,Ik verzoek u dan ook dringend de voorgeschreven wettelijke stappen te nemen zodat het recht zijn beloop kan krijgen. Ik weet me gesteund door het overgrote deel van de Rechtstraat dat graag spoedig wil weten waar ze als ondernemer aan toe is.”
 
Het ‘stoepzitincident’ leverde Stille een jaar geleden – behalve een berg aan publiciteit – een boete van 220 euro op. ,,De gehele behandeling door uw organisatie verdiende niet de schoonheidsprijs en heeft de stad nationaal en internationaal een negatief imago gegeven. Opeens was  het product ‘Maastricht’ niet meer zo Bourgondisch in vreemde ogen”, aldus Stille, die nog altijd woedend is dat wethouder Willems de bekeuring destijds heeft ‘verscheurd’, zodat hij zijn recht niet heeft kunnen halen.
 
Bovendien, suggereert de ondernemer in zijn brief, heeft de gemeente niets geleerd van de ophef vorig jaar. ,,U hebt aangegeven maatregelen te nemen om de BOA’s meer naar de geest van de wet dan naar de letter te laten handelen. U beloofde cursussen ‘sociale vaardigheden en coulance’ voor de dienst. Ook beloofde u de APV aan te passen zodat de BOA’s meer ruimte krijgen naar eigen inzicht te opereren.”
 
Stille betitelt het optreden van de gemeentelijke handhavers ook dit keer weer als disproportioneel. ,,Ik zet al zo’n vijftien jaar, dagelijks enkele stoeltjes tegen de pui. Voorbijgangers kunnen gratis publicaties en flyers meenemen.  De bezoekers waarderen het, de toeristen hebben het tafereeltje onnoemelijke malen gefotografeerd. Het geheel is niemand tot overlast, eerder vormt het een toevoeging aan de ‘couleur locale’.
Echter niet in de ogen van uw handhavers. De verbalisering lijkt dan ook in alles op een slechte ‘remake’ van het eerste incident”, constateert de ondernemer.
 
Volgens hem hebben de twee vrouwelijke BOA’s in burger, ondanks de cursus die ze hebben gekregen, de situatie niet kunnen inschatten.
 
,,De reden waarom ik niet eens ben geweest met het seponeren van de vorige bon was mijn vrees dat zonder een gerechtelijke uitspraak de burger afhankelijk zou blijven van de willekeur van uw ambtenaren.
Het enige dat effect lijkt te sorteren is de publiciteit te kiezen. De Facebook pagina ‘Meldpunt stoute Handhavers’ is daar inmiddels een uitvloeisel van geworden”, aldus Stille, die overigens benadrukt dat de drukbezochte pagina is opgezet zonder zijn actieve steun.
 
,,Heden, na veertien dagen heb ik nog geen schriftelijke bevestiging mogen ontvangen betreffende mijn overtreding van de wet, noch weet ik de hoogte van de opgelegde boete. Ik verzoek u dan ook dringend de voorgeschreven wettelijke stappen te nemen zodat het recht zijn beloop kan krijgen. Ik weet me gesteund door het overgrote deel van de Rechtstraat dat graag spoedig wil weten waar ze als ondernemer aan toe is”, besluit de antiquaar zijn brief. Foto Peter van den Berg