Open dag Niedorper ondernemers op industrieterrein Winkelerzand

10 october 2012
Winkel

De bedrijven die gevestigd zijn op het industrieterrein Winkelerzand openen hun deuren tussen 10.00 en 16.00 uur. Ondernemers uit de kernen nemen voor een dag hun intrek bij de collega's op het industrieterrein in Winkel zodat zij zich ter plaatse kunnen presenteren.

Een bezoek wordt beloond. Elke belangstellende ontvangt bij elke deelnemer een lot. Dat betekent meer kans op het bijzondere prijzenpakket naarmate meer adressen worden aangedaan. Het ingevulde lot kan worden ingeleverd bij het betreffende bedrijf of bij de stand van Bedrijvengroep Niedorp, bij AVW-Transport op Winkelerzand 32.

Vooraf is op de website www.bedrijvengroepniedorp.nl te zien welke bedrijven er deelnemen.

Federatie

Behalve voorzitter voor de Bedrijvengroep Niedorp is Jeanette de Boer ook gevraagd de kar te trekken voor de overkoepelende Ondernemersfederatie Hollands Kroon die in mei is opgericht. De ondernemersverenigingen van Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer waren al voor de gemeentelijke herindeling met elkaar in gesprek over een toekomstige federatie.

"Het was ook een vraag van de nieuwe gemeente Hollands Kroon. Ze zeiden: we kunnen niet op regelmatige basis met alle bedrijven- en winkeliersverenigingen afzonderlijk om tafel. Daarom is de federatie opgericht als spreekbuis. In mijn tijd als VVD-raadslid heb ik veel contacten opgedaan in de naburige gemeenten, Anna Paulowna, Wieringen en Wieringermeer. Het is geen onbekend terrein."

Ondernemers zien ook zeker de voordelen van de samenwerking en schaalvergroting in de nieuwe, grote gemeente. "Het zijn allemaal ondernemers, dat bindt al direct," zegt Jeanette de Boer over de overkoepelende federatie. Ook weten steeds meer lokale ondernemersverenigingen elkaar te vinden, tot vreugde van de voorzitter.

"We worden nog steeds groter. De zakenclub en de havengebonden bedrijven van Den Oever zijn onlangs toegetreden. Maar alle oude verenigingen blijven bestaan, hoor, juist omdat ze hele goede netwerkavonden houden. Dat kan niet met vier- of vijfhonderd mensen."

Plattelandsgemeente

Ondernemen is in een plattelandsgemeente als Niedorp iets heel anders dan in een stad als Schagen. Jeanette de Boer is daarom van mening dat met de vorming van Hollands Kroon een goede keuze is gemaakt voor de toekomst. De ondernemers uit de afzonderlijke voormalige gemeenten zullen kunnen profiteren van een wederzijdse versterking.

Ze is daarbij overtuigd van de kracht van Niedorp. "Er heerst een grote  ondernemersgeest in Winkel en Nieuwe Niedorp. Jonge mensen beginnen in de schuur van vader en groeien van daaruit. Die werkhouding uit zich bijvoorbeeld ook in de invulling van het Winkelerzand. In 2008 was er nog een stukje van het industrieterrein niet ingevuld. Ondanks de recessie was het binnen een jaar vol. Nu is er zelfs een tekort aan ruimte op het lokale bedrijventerrein."

"Ik denk dat heel veel ondernemers zich al Hollands Kroon-ondernemer voelen en dat ze zich bij deze gemeente serieus genomen voelen. Als we met vragen komen, krijgen we een antwoord. Binnenkort kunnen alle ondernemers zich inschrijven als de gemeente een klus heeft, zodat de lokale spelers aan bod komen."

Kennis maken

Op 22 januari 2013 is er een kennismakingsbijeenkomst voor de leden van de Ondernemersfederatie Hollands Kroon. Jeanette de Boer is druk doende met de voorbereidingen voor het programma dat zal plaatsvinden in De Ontmoeting in Anna Paulowna. "Er komt een aantal sprekers, onder anderen Jaap Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland," licht ze alvast toe.