Forum Hadriani in beeld gebracht met bakens

18 june 2012
Voorburg

Het hoofdbaken aan de Prinses Mariannelaan heeft tevens als doel de ingang van het park, nu enigszins achter huizen verscholen, te markeren. Later dit jaar wil de gemeente de inrichting van de parkingang verder aanpassen zodat er een betere aansluiting op het park is. Tijdens de onthulling op 21 juni kan je de voorlopige tekening hiervan bekijken. Op het hoofdbaken staat onder andere een luchtfoto van het gebied. Daarop zijn de contouren van Forum Hadriani aangegeven. Ook vind je daar een verwijzing naar de vijf themabakens in het park die verschillende aspecten van de geschiedenis van Forum Hadriani belichten.

Het doel van dit stadsbaken is de bezoeker van het park een ‘beleving’ mee te geven. Hoe zag Forum Hadriani eruit en hoe functioneerde de stad? Welke beroepen werden er uitgeoefend en hoe was het om kind te zijn in Forum Hadriani? Hoe belangrijk was Forum Hadriani als stad in de regio?

Dankzij archeologisch onderzoek zijn veel vragen beantwoord en is er een goed beeld van Forum Hadriani. Dit archeologische rijksmonument krijgt met dit baken de aandacht die het verdient. Ook hebben de bakens een grote educatieve waarde voor scholieren; ze vertellen immers de geschiedenis van de stad.