Nieuwe belangenorganisatie incassobureaus voor nieuwe koers

06 june 2012
Almere

Deze organisatie streeft ernaar om alle nog niet bij een belangenorganisatie aangesloten professionele incassobureaus te verenigen. “Op deze manier willen we het imago verbeteren en de professionaliteit in de branche bewaken”, stelt één van de oprichters Arno van Balen, verantwoordelijk voor de marketing en de backoffice.

Van Balen heeft samen met accountant Berry van Schijndel en belastingdeurwaarder Martin de Wid het initiatief genomen tot de oprichting van de nieuwe belangenorganisatie.

Nieuwe koers
Volgens de oprichters is het hoog tijd voor een nieuwe koers. “Er is momenteel een belangenorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI). Hierin zijn ongeveer 30 (grote) incassobureaus georganiseerd. Zij vertegenwoordigen in financieel opzicht ongeveer 70% van de markt en maken gebruik van een keurmerk. Echter, er zijn nog zo’n 700 kleine(re) incassobureaus in Nederland die volkomen zelfstandig werken en geen normering kennen”, legt Van Balen vol onbegrip uit. “Die 700 incassobureaus kunnen zich wel aansluiten bij de NVI, maar de toelatingseis is door de hoge contributie vrijwel niet haalbaar voor de kleinere bureaus.”

Toegankelijk en actief
Uit intern onderzoek is gebleken dat incassobureaus wel openstaan om zich aan te sluiten bij een belangenorganisatie, stellen de oprichters. Wel blijkt dat deze organisatie dan toegankelijker moet zijn en een actievere rol moet spelen in het algemeen belang. Om een verantwoorde werkwijze van incasso-ondernemingen in het maatschappelijk bestel te realiseren is het belangrijk dat de organisatie de aangesloten leden diensten zoals cursussen, bijeenkomsten en klachtenafhandeling aanbiedt.

Financieel belang
“Met de BVNI willen we het hiaat opvullen van het ontbreken van een gestructureerde organisatie van de tot op heden niet aangesloten bureaus”, legt Van Balen uit.  
Incassobureaus gaan een steeds grotere rol spelen in het bedrijfsleven, omdat het financieel belang van bedrijven groter wordt, meent Van Balen. “Bedrijven hebben steeds meer behoefte aan inschakeling van incassobureaus, maar hierdoor worden er ook hogere eisen gesteld.”

Zelfregulering
Binnen de branche groeide het besef dat er een zekere mate van regulering nodig is.
“Zelfregulering van de sector verdient de voorkeur. De BVNI is opgericht om op termijn democratisch richtlijnen op te stellen, zodat de branche op grond hiervan op een maatschappelijk verantwoorde wijze te werk kan gaan. Met deze richtlijnen zorgen we voor een uniform en zorgvuldig optredende incassobranche.”

Branchelogo
Bij de oprichting van de nieuwe belangenorganisatie hoort ook een branchelogo dat mag worden gevoerd door elk bureau dat is aangesloten bij de BVNI. “Hierdoor hebben opdrachtgevers en debiteuren de garantie dat zij te maken hebben met een incassobureau dat is aangesloten bij een belangenorganisatie.”