Zoetermeer vijftig jaar groeikern

04 june 2012
Zoetermeer

Zoetermeer was destijds in 1962 de eerste van vijftien plaatsen die werden aangewezen als groeikernen om de woningnood in de grote steden op te vangen. Om een woonplaats te bieden aan forensen uit Den Haag werden in de jaren zestig en zeventig verschillende wijken uit de grond gestampt en maakten de polders plaats voor bebouwing.
 
De Polder voorbij
Onder het motto ‘De Polder voorbij’ organiseert de gemeente dit jaar allerlei activiteiten om hun jubileum te vieren. Eerder werd er al een fotopresentatie geopend in het stadsmuseum en was er een architectuurbusreis. Zaterdag 2 juni presenteerde Floravontuur promotie Zoetermeer een fietsroute van ruim 40 kilometer die dwars door de wijken van Zoetermeer loopt.

Vooral in de wijken die het eerst gebouwd zijn voor fabrieksarbeiders zie je veel hoogbouw. De gedachte in het begin was: zoveel mogelijk mensen op zo weinig mogelijk grond. Later zijn planners daar toch van teruggekomen. Er kwamen wijken, zogenaamde verdwaalwijken genoemd, met laagbouw, kronkelende wegen en veel groen.

Stadsvernieuwing
De precieze invulling van het stadsplan is in de loop der jaren dus aangepast. Toch is het in hoofdlijnen helemaal volgens plan gegaan. Ook de geplande spoorlijn die een rondje maakt langs alle wijken is er gekomen. Nog altijd zorgt het spoor, inmiddels omgebouwd tot RandstadRail, voor een snelle verbinding naar Den Haag voor forensen.

Inmiddels is het tijd voor stadsvernieuwing. De wijken die binnen het oorspronkelijke plan vielen, zijn inmiddels bijna vijftig jaar oud en op sommige plaatsen echt aan vernieuwing toe. De laatste jaren worden verschillende gebouwen afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Daarmee lijkt er definitief een einde gekomen aan de groeispurt die Zoetermeer maakte van een dorpje van 6000 inwoners tot een stad van ruim 120.000 mensen.