Column: Bye bye Berdien

02 april 2012
Almere

Nu is wethouder Berdien Steunenberg van het toneel verdwenen. De zelfverklaard gekruisigde wethouder vertrok lopend over het Weerwater. Daarna veranderde Steunenberg  water in wijn en werd het eindelijk  gezellig in de gemeenteraad.

Lost het echter iets op dat Berdien geen wethouder meer is? De coalitie verandert toch niet van samenstelling? Het coalitiebeleid blijft wat het was… Ze sprak als wethouder immers niet namens zichzelf maar namens het college, de coalitie.

Om nu dan alles in Steunenbergs schoenen te schuiven…

De coalitie vond het goed dat Steunenberg wethouder werd. Het CDA droeg haar voor met steun van bondgenoot ChristenUnie. Ze was al sinds 1998 raadslid. Dat Berdien bepaalde eigenschappen heeft, wist iedereen vooraf. Dus ook haar CDA en de overige coalitiepartijen.
Uiteindelijk werkten die eigenschappen tegen haar. Daarom was er een motie van wantrouwen. Het aftreden zelf wil ik niet ter discussie stellen. Wel dat ze ‘afgezet’ is vanwege eigenschappen die haar CDA en alle coalitiepartijen dus vooraf al kenden.

Ik ben het niet altijd eens met het door Berdien en de coalitie gevoerde beleid. Ook niet met de manier waarop dat beleid uitgedragen, gecommuniceerd wordt. Maar de manier waarop Steunenberg communiceert kon toch voor niemand een verrassing zijn?

Misschien had Berdien beter na moeten denken voor ze ‘ja’ zei tegen het wethouderschap.
Het CDA en de coalitie hadden zich moeten beraden voordat ze Steunenberg deze zware wethouderspost aanboden. Het CDA had hun partijgenoot moeten beschermen tegen haar ambitie, tegen zichzelf. Maar waarom ging de rest akkoord met haar voordracht? De coalitiepartijen hadden moeten zeggen dat Berdien een stevig raadslid was, alleen een wethouder andere kwaliteiten moet hebben.  

Ja, we kunnen er om lachen of mopperen maar deze geschiedenis is noch voor Almere noch voor Steunenberg goed.

Eigenlijk was deze motie van wantrouwen van de gemeenteraad niet gericht tegen Berdien. Hij was gericht tegen degenen die haar als wethouder hebben benoemd. Een meerderheid van de gemeenteraad zelf dus. Mario Withoud (Amsterdam, 1965) is free lancer op communicatiegebied. (www.mariowithoud.nl) en dichter (www.mariowithoud.nl/stadsdichter). Tot en met oktober 2011 was hij de eerste officiële stadsdichter van Almere.