Toegangspoort Joodse begraafplaats herrezen

08 july 2009
Haarlem

De Joodse begraafplaats dateert van 1797 en een deel van de muren is in 1806 gebouwd. Het nu gerestaureerde deel van de muur met toegangspoort had oorspronkelijk een massieve houten deur. In 1982 werd de totaal vermolmde deur vervangen door een toegangshek, waarmee van buitenaf zichtbaar werd hoe de begraafplaats er uitziet. Voor die tijd was dat niet het geval. Omdat de toegangspoort op instorten stond is die als eerste gerestaureerd, samen met de aansluitende muur. Ook het karakteristieke toegangshek heeft een opknapbeurt gekregen.

De restauratie is mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Noord-Holland, de gemeente Bloemendaal, de Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland en van een aantal particuliere donateurs en instellingen. In de tweede fase van de restauratie worden de overige muren gerestaureerd. Daarvoor is het meeste geld reeds beschikbaar. Er is echter nog een bedrag van circa 40.000 euro nodig dat de Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Overveen bijeen wil brengen door de inbreng van nieuwe donateurs, fondsen van Joodse 'huize' en fondsen met een historisch-culturele doelstelling.

De begraafplaats is een rijksmonument. Die status heeft het gekregen vanwege het feit dat het een van de eerste uitingen is van de emancipatiebeweging van het Nederlandse jodendom. Tussen 1797 en 1808 was de begraafplaats namelijk onderdeel van de progressieve Joodse gemeente Adath Jeschurun die zich in die tijd had afgescheiden van de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS).

Na de restauratie van de muren wil de Stichting tot Instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Overveen geld bijeen brengen om in het Metaheerhuisje, waar vroeger de overledenen werden gewassen, een voorlichtingscentrum in te richten over de geschiedenis van de begraafplaats in Overveen en de achtergronden van joodse begrafenissen.