Column: Pers!

28 november 2011
Almere

Daarbij is er een verschil tussen nieuws brengen en dat nieuws duiden door dieper in te gaan op de oorzaak of gevolg van een nieuwsfeit. Iedereen snapt dat puur het nieuws brengen minder geld kost dan ingaan op de achtergrond van dat nieuws.

(Dit los van het feit dat mensen minder dan vroeger interesse in (langere) achtergrondverhalen hebben.)

“Slechts” het nieuws brengen kost minder tijd en mankracht dan er dieper op ingaan. Dat uitzoeken en graven kost budget en geld hebben de meeste kranten en omroepen te weinig. Dat kranten en omroepen te maken hebben met teruglopende inkomsten komt omdat ze minder leden en adverteerders hebben.

Teruglopende inkomsten spelen over heel de wereld een rol. Dus ook in Almere.
In Almere hebben we een aantal huis-aan-huisbladen en Omroep Flevoland om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in onze stad. Dat doen ze vooral door het nieuws te brengen. Zogeheten onderzoeksjournalistiek is er niet veel in onze stad. Ik denk niet dat daardoor allerlei schandalen in de doofpot verdwijnen. Maar zeker kunnen u en ik dat natuurlijk niet weten.

Daarnaast speelt er genoeg in Almere waar meer over te vertellen valt. Ik noem maar wat. Hoe gewenst en realistisch is de groei van Almere nog? Hoe staat het hier werkelijk met de criminaliteit? Valt die criminaliteit mee zoals de burgemeester zegt of heeft de PVV gelijk? Waarom komt zo weinig van de cultuursubsidie terecht bij kunstenaars? Hoe kan Almere zo’n voorbeeldige fietsstad zijn en tegelijk moeilijk doen over fatsoenlijke fietsenstallingen?

Waarom journalisten dat niet uitdiepen? Regelmatig zal dat uit gebrek aan mankracht zijn. Er is domweg het geld niet voor. En waarom dat geld er niet is? Omdat er te weinig Almeerders zijn die voor het Almeerse nieuws willen betalen. Daarom hebben we hier alleen gratis huis-aan-huisbladen.

Mario Withoud