Seals officieel failliet verklaard

16 june 2009
Den Helder

Het was een korte zitting bij de rechtbank in Alkmaar, de bedenktijd van de rechter was nihil. ,,De zaken lagen duidelijk, gaf Richard Lenders (voorzitter van de professionele basketbalvereniging) toe. ,,Het is vervelend, er is geen geld meer. Toen we hier naartoe reden, wisten wij wat de uitslag zou zijn. Wij hadden ook geen verweer.

Enkele meters verder zaten de spelers Tjoe de Paula, Thomas Koenis, Mitchell Kouwijzer en Terry Sas. De spelersgroep had, ondersteund door de ook aanwezige voormalig trainer Peter van Noord, het faillissement aangevraagd. Van een overwinningseuforie was bij de spelers echter geen sprake. In tegendeel, de groep keek verslagen voor zich uit.

Lees meer in de Helderse Courant van woensdag 17 juni