Nieuw elan raad Bussum tegen fusie Gv4

03 april 2009
Bussum

Gemeenteraad en college zijn sinds jaar en dag tegen de fusie van vier, maar zullen de komende maanden met nog meer energie verwoorden dat de G4-variant uitermate slecht uitpakt voor de regio Gooi en Vechtstreek. De gemeenteraad nam donderdagavond unaniem een motie aan, waarin het advies stukje bij beetje wordt gefileerd. Staatssecretaris Bijleveld wordt verzocht af te zien van het in procedure brengen van een ontwerpwetsvoorstel en nog eens in overleg te treden met alle 'spelers' in Gooi en Vechtstreek. VVD-fractievoorzitter Jan Zegering Hadders: ,,Als je 175 jaar zelfstandig ben geweest, doet dat ene jaar er ook niet toe. Je kan herindelen per 1 januari 2012.''De gemeenteraad van Bussum beschouwt het rapport en het feit dat het direct is overgenomen door de staatssecretaris als een klap in het gezicht. In krachtige bewoordingen werd het gevoerde proces en de inhoud neergesabeld. Zegering-Hadders had het over een traject van gemiste kansen en een vooropgezet bestuurlijk één-tweetje met een teleurstellende uitkomst. ,,Het had de commissie gesierd als ze met het hoogste orgaan van Bussum, de gemeenteraad, had gesproken. Het geluid van Bussum is niet goed verstaan en niet gewogen.''In dat verband bezigde hij zelfs de term 'vilein'.Ellen Groten (PvdA) was verbaasd en verbijsterd hoe er met twee maten was gemeten. Volgens haar was het advies suggestief en tegenstrijdig en werden er zonder onderzoek tal van conclusies over draagvlak getrokken. ,,De acht aspecten van Bussum tegen de fusie worden in één zin terzijde geschoven. En als Bussum te klein zou zijn, zijn er in Nederland 232 gemeenten die kleiner zijn.'' Volgens Stef Braamhaar (GroenLinks) moet Bussum nu aan de slag om acties te bedenken om invloed uit te oefenen en de betrokkenheid van de burgers te vergroten. Jeanette Wolters (CDA) miste de aangekondigde integrale visie. De verkokering die nu had plaatsgevonden noemde zij uiterst frustrerend. Mimi Sluiter (D66): ,,De fusie gaat echt de problemen van Muiden en Weesp niet oplossen. De regio schiet niets op met onevenwichtig broddelwerk.'' René Wallenburg (ChristenUnie): ,,Het kan niet de bedoeling zijn dat wij een soort bestuurlijke brandblusser zijn''