Beter uitzicht na herplanting langs Kromme Mijdrecht?

02 june 2010

Liesbeth van Rijnsbergen, die zich namens Adviesgroep R.I.E.T. bezig houdt met het herplanten van de bomen langs de dijken, vertelt: ,,Het gaat om de bomen die nu in het dijktalud staan, of er door de verzwaring in terecht komen. Sommige bomen moeten vanwege de veiligheid gekapt worden."

Aan de Oostzijde - in het dorp - zijn de bomen nu weg, de ophoging wordt daar voor de zomer afgerond. In het najaar komen er weer bomen terug, dit kan nu nog niet omdat bomen in blad niet geplant kunnen worden. ,,Wat terug komt, zal ongeveer vergelijkbaar zijn met wat er al stond. Als ergens bijvoorbeeld een rijtje knotwilgen stond, zal deze ook weer terugkeren. Na overleg is besloten om sommige bomen die normaal niet in een polderlandschap voorkomen, weg te laten. Er komen wat open plekken, zodat vanaf de dijk de weilanden beter te zien zijn. Op plekken rondom huizen, komen dan bijvoorbeeld weer wat meer bomen te staan", zegt Van Rijnsbergen.

Na de zomer zijn de bomen aan De Hoef Westzijde aan de beurt. ,,Er wordt niet gekapt in het broedseizoen, en ook in augustus en september zijn we nog voorzichtig en kijken we of er nog een laat vogelnestje zit", zegt Van Rijnsbergen.

Er is vanuit Waternet - die de dijkverzwaring uitvoert - en de adviesgroep R.I.E.T. veel contact met bewoners, gemeente en de Stichting Bovenlanden. ,,Over de exacte plaatsen van de bomen, komen nog keukentafelgesprekken met bewoners", meldt Willem Bogaard van Waternet. ,,We hebben iets vertraging door de strenge winter met veel vorst, maar het project gaat goed. Na de zomer gaan we beginnen met het rooien en de dijk tussen de Mennonietenbuurt en de brug in De Hoef. In 2011 starten we met het ophogen van de dijk aan De Hoef Westzijde."