Bouwcommisie helpt FC Haarlem naar Oostpoort

04 october 2007

Piet Krop is de voorzitter van deze werkgroep. Krop is directeur van Evers Partners, en met dat bedrijf ook lid van de Vastgoedclub van Haarlem. “In mijn studententijd bezocht ik regelmatig wedstrijden van Haarlem. Daarna kwam ik niet meer bij de club, maar na een uitnodiging voor een thuiswedstrijd ben ik weer bij de club betrokken geraakt en is Evers Partners sponsor geworden. Ik kwam in contact met Dino Rasmijn (algemeen manager van HFC Haarlem) en dat klikte goed. Om ook vanuit de club meer vakinhoudelijke kennis in te kunnen brengen in de gang naar het nieuwe stadion, benaderde hij mij om in een op te richten bouwcommissie plaats te nemen. Nu is voetbal leuk, en een stadion bouwen ook, dus heb ik gehoor gegeven aan dat verzoek."

Euroborg als uitgangspunt
“We vormen een commissie met inhoud en kennis van zaken, die snel tot resultaten komt. We zijn begonnen met een inventarisatie van de toenmalige situatie en snel aan de slag gegaan. In de commissie zitten vanuit de club Dino Rasmijn, Gerrit Ligtenberg, die Manager Accommodatie van het huidige stadion is, en Rinus Ravestein, die veel kennis heeft van publieks- en veiligheidszaken en daar ook een groot netwerk in heeft. Rob de Jong van De Jong Advisory zit in de commissie vanuit zijn kennis en ervaring met horeca en het commerciële gedeelte. Tot slot zit Marien Middelkoop in de commissie, Marien is nauw betrokken geweest bij de bouw van Euroborg in Groningen. Euroborg is als uitgangspunt gebruikt voor de ontwikkeling van stadion Oostpoort.

“Het is goed dat, door het instellen van deze commissie, HFC Haarlem meer kennis heeft aan de gesprekstafel met Fortress en de gemeente Haarlem. De bouwaanvraag is inmiddels ingediend. Daarmee ligt het tijdsplan voor de stadionbouw vast, en dus is het bouwproces gestart. Deze aanvraag wordt getoetst op technische en planologische zaken, aan de hand van bijvoorbeeld bouweisen met betrekking tot ruimtelijke ordening, milieu effecten en het bouwbesluit. De procedure zal afhankelijk van de fasering nog een aantal maanden in beslag nemen. Intussen worden de technische tekeningen afgemaakt. Na de vergunning moet de grond eerst worden voorbelast zoals dat ook wel bij wegen en viaducten gebeurt. Daarmee krijgen we geen eerste paal, maar een eerste grondbak. We hopen dat er begin volgend jaar gestart kan worden."