De informatie op deze pagina wordt u aangeboden in samenwerking met

Haarlem maak bezwaar tegen hondenbelasting

(Foto: ANP)
1 / 1
zoom out

HAARLEM - Maak bezwaar tegen de hondenbelasting het kan u aardig wat euro's schelen kan je weer brokjes van halen. De aanslag Hondenbelasting valt weer op de mat. Een typisch willekeurige heffing die per gemeente verschilt.

Waar de ene gemeente de hondenbezitters niet zwaarder belast dan andere burgers, voert bijvoorbeeld Haarlem maar liefst € 84,24 op. Voor de tweede hond betaal je € 142,20 en elke hond die daar na komt betaal je € 257,40.

Of het nou een grote Deense Dog is die flinke drollen deponeert (excuus voor de ontstane beeldvorming) of een Chihuahua met het gewicht van een pak suiker, dát maakt niet uit. Het geld komt toch niet ten goede van de hond of de hondenbezitter, maar gaat in de pot 'algemene middelen' van de gemeente.

Minima en ouderen krijgen geen kwijtschelding voor deze aanslag. Alleenstaanden 65+ met alleen AOW en ‘destijds afgekocht pensioen’, hebben het hierdoor onevenredig zwaar. De kosten van de dierenarts zijn belast met 21%. Gezelschapshondjes zijn vaak senior’s beste vriend, sommige hondjes bewaken zelfs hun oudere baasje. De gemeente maakt mijns inzien misbruik van de symbiose tussen mens en dier door het baasje een verordening op te leggen, met een boete van 100% indien het baasje niet betaalt.

Onderstaande voorbeeldbrief kunt u gebruiken ( juiste adres aanhef en aanslagnummer vermelden) om bezwaar in te dienen tegen de aanslag Hondenbelasting.

Succes!

Voorbeeldbrief
Gemeente Haarlem
Adres
Woonplaats

Betreft: bezwaar tegen aanslag Hondenbelasting

Biljetnummer: xxx

Belastingjaar: 2013

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Ik maak hierbij bezwaar tegen de aanslagen Hondenbelasting 2011, 2012 en 2013 als zodanig en tegen het feit dat de gemeente meent dat deze hoort bij de algemene middelen.

De volgende argumenten liggen ten grondslag aan mijn bezwaar:

Willekeur: Uw keuze om aan hondenbezitters wel belasting op te leggen getuigt van een onacceptabele willekeur daar andere burgers welke gemeentegroen betreden, zoals paardrijders en skaters, als ook de jongeren op trapveldjes, géén ‘gebruikersbelasting’ hoeven te betalen. Honden worden steeds meer onevenredig beperkt in hun gebruik van de openbare ruimte en enige aandacht en toezicht op hondveiligheid in deze ruimte is er niet: Het aantal door grote honden doodgebeten gezelschapshondjes is niet meer op handen te tellen.

Motivering: wanneer u zich wil beroepen op de kosten van inzet van straatveegapparatuur, dan wijs ik u erop dat alle andere vormen van vervuiling, zoals dagelijks straatvuil, blikjes en andere verpakkingen, vuurwerkafval e.d. zonder extra belasting voor de veroorzaker worden opgeruimd.

Misbruik doel verordening Hondenbelasting: De bedoeling van hondenbelasting was ooit het bestrijden van rabiës. Voor zover daar heden ten dage al een noodzaak voor bestaat, worden de kosten hiervan door hondenbezitters zelf gedragen. Hondenbezitters krijgen tenslotte zelf de rekening wanneer zij hun huisdier tegen rabiës laten inenten.

Onredelijkheid van het tarief: U hebt in uw aanslag niet onderbouwd hoe u tot uw tariefstelling bent gekomen. Ook is het tarief onredelijk hoog in verhouding met andere zaken: bijvoorbeeld het bezitten van 2 honden wordt bijna even zwaar belast als het rioolrecht van een heel gezin. Ik acht dat onredelijk en onwenselijk.

Wellicht ten overvloede verwijs ik naar een uitspraak van het Hof, d.d. 24 januari 2013. In zaaknummer 12/00228 (LJN: BY9350) verklaart het Hof de Verordening Hondenbelasting onverbindend wegens strijd met het in artikel 1 van de Grondwet verankerde gelijkheidsbeginsel.

Het Hof besliste in gemelde zaak onder meer als volgt.

- verklaart het hoger beroep gegrond, voor zover het de aanslag hondenbelasting betreft,

- vernietigt de uitspraak van de Rechtbank, voor zover het de aanslag hondenbelasting betreft,

- verklaart het tegen de uitspraak van de Heffingsambtenaar bij de Rechtbank ingestelde beroep gegrond, voor zover het de aanslag hondenbelasting betreft,

- vernietigt de uitspraak van de Heffingsambtenaar, voor zover het de aanslag hondenbelasting betreft,

- vernietigt de aanslag hondenbelasting,

- verklaart het hoger beroep voor het overige ongegrond,

- veroordeelt de Heffingsambtenaar tot vergoeding van de door belanghebbende gemaakte proceskosten

- gelast dat de gemeente Sittard-Geleen aan belanghebbende het door deze ter zake van de behandeling van het beroep bij de rechtbank en het hoger beroep bij het Hof betaalde griffierecht ten bedrage van in totaal € 156 vergoedt.

Ik verzoek U derhalve de aanslagen Hondenbelasting voor het jaar 2013 te vernietigen.

In afwachting van uw beslissing,

Hoogachtend,

Haarlem, 04 februari 2013

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 17 juni 2014


Plaats je eigen woonnieuws
Facebook
Heb je nog geen account? Registreer
Wachtwoord vergeten? Klik hier
Agenda

meer agenda »

Registreer je nu voor de nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw regio
Registreer je nu voor de nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw regio.
Dichtbij X
  • Wekelijks

    Ontvang elke vrijdag het nieuwsoverzicht van jouw regio
  • Dagelijks

    Elke dag het laatste nieuws uit jouw regio
  • Nieuws alert

    Direct op de hoogte van grote gebeurtenissen in jouw regio