De informatie op deze pagina wordt u aangeboden in samenwerking met

Natuur- en Milieuorganisaties stappen op; Platform NOG onderschrijft het advies Duinpolderweg niet

Geen Duinpolderweg (Foto: Vereniging Behoud de Polders)
1 / 1
zoom out
BLOEMENDAAL - De adviesgroep werd in maart ingesteld op verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland om maatschappelijk draagvlak voor de aanleg van een Duinpolderweg te creëren en het gebrek aan vertrouwen bij de bevolking te herstellen. Beide organisaties menen dat men daarin niet is geslaagd.
Na 3 maanden bleek dat de adviesgroep op pad is gestuurd met een incomplete doelstelling. Terwijl het conceptadvies al op tafel lag kwam men ineens met aanvullende eisen. Die kwamen erop neer dat alleen oplossingen waarbij nieuwe weginfrastructuur wordt aangelegd waren toegestaan. De N&M organisaties vonden dit onbehoorlijk en onaanvaardbaar en stapten op. Platform NOG verzocht om deze gang van zaken te vermelden in het eindadvies en besloot, toen men dit weigerde, het eindadvies niet te onderschrijven.


De Duinpolderweg stuit op grote weerstand bij bevolking en organisaties
vanwege de grote aantasting van landschap, natuur en leefmilieu. En omdat nut en noodzaak van de aanleg van een stroomweg in dit gebied nog steeds niet zijn aangetoond. Ook is tijdens beide probleemanalyses nooit gesproken met bewoners en maatschappelijke groepen zoals verplicht is volgens de handleiding voor projecten vallend onder het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Ook binnen deze adviesgroep mocht die discussie niet gevoerd worden. Maar omdat de doelstelling ruimte leek te bieden voor oplossingen zonder grote nieuwe wegen door het landschap besloten onze organisaties om toch mee te praten over juist ook andere oplossingsrichtingen. Helaas werd op de valreep toch de eis voor de uitbreiding van wegen toegevoegd.

Andere redenen voor de Natuur en Milieuorganisaties om uit de adviesgroep
te stappen waren: de lijst met uiteindelijke alternatieven is niet tot stand
gekomen op basis van “de kracht van argumenten”, maar door handopsteken van belanghebbenden; het door ons verdedigde Nulalternatief werd op een
tweederangspositie geplaatst, waardoor een voorstel rest voor
landschapsvernieling en bevordering van autoverkeer, waarin zelfs het uiterst schadelijke Middenalternatief bewust is opengehouden. Anno 2016 is dit een volkomen achterhaald advies. De milieuschade van het autoverkeer is al enorm. Er zijn aanzienlijk belangrijkere problemen dan de nauwelijks aanwezige congestie in de grensstreek van de provincies Noord- en Zuid-Holland. 

Platform NOG en Natuur- en Milieuorganisaties


PLATFORM NOG; Waarbij aangesloten: Dorpsraad Bennebroek (tijdelijk opgeschort vanwege deelname aan adviesgroep), Dorpsraad Vogelenzang, Wijkraad Oostduin, Platform De Zilk, Stichting Niet door de Zilk, Stichting Bescherming Erfgoed Zuid Kennemerland, Vereniging tot Behoud van het Landelijk Karakter van Vogelenzang, Milieudefensie

In de N&M organisaties zijn verenigd: Milieudefensie, Vereniging Behoud de Polders, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Stichting Duinbehoud, Stichting Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 11 juli 2016


Plaats een nieuwsbericht
Facebook
Heb je nog geen account? Registreer
Wachtwoord vergeten? Klik hier
Agenda

meer agenda »

Registreer je nu voor de nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw regio
Registreer je nu voor de nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw regio.
Dichtbij X
  • Wekelijks

    Ontvang elke vrijdag het nieuwsoverzicht van jouw regio
  • Dagelijks

    Elke dag het laatste nieuws uit jouw regio
  • Nieuws alert

    Direct op de hoogte van grote gebeurtenissen in jouw regio