De informatie op deze pagina wordt u aangeboden in samenwerking met

Rijn Apotheek halveert openingstijden om service verbetering. Hoe verzin je zoiets?!

WOERDEN - De laatste jaren zijn er in Woerden een aantal veranderingen in de gezondheidszorg ingevoerd waardoor er voor de inwoners van Woerden en de mensen in de wijde omgeving van Woerden die afhankelijk zijn van de gezondheidszorg die Woerden als regio hun bied.

Deze ontwikkeling van afbraak van de zorg, althans zoals deze kennelijk onder de verantwoording van de zorg van de Gemeente Woerden en omgeving valt, baart mij grote zorgen dat deze steeds verder worden aangetast voor de mensen die afhankelijk zijn van deze dienst(en). Als voorbeeld hiervan een, naar mijn mening, volgende verslechtering hiervan in het onderstaande vervolg;
Als cliënt van de Rijn Apotheek kreeg ik de afgelopen dagen een schrijven toegezonden waarin o.a. het volgende staat vermeld:

"Om onze service aan u en onze andere cliënten te verbeteren is besloten de openingstijden van de Rijn Apotheek aan te passen. Vanaf 1 juli aanstaande zullen wij op werkdagen zijn geopend van 13.30 - 17.30 uur. Er is gekozen voor de momenten waarop het meest intensief gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om geneesmiddelen op deze locatie op te halen.

De beschikbaarheid van uw geneesmiddelen blijft uiteraard gegarandeerd. Mocht u gewend zijn uw geneesmiddelen altijd in de middag op te halen, of wanneer u gebruik maakt van onze bezorgservice, dan verandert er voor u niets. Mocht u echter gewend zijn om uw geneesmiddelen 's morgens op te halen dan kunt u vanaf 1 juli kiezen uit de volgende mogelijkheden.

- U geeft aan dat uw geneesmiddelen in de medicijnkluis wil laten plaatsen. Deze zal vanaf eind juni 2017 geplaatst zijn in de gevel aan de kant van de Rijnstraat. Via de medicijnkluis heeft u 24 uur per dag en 7 dagen per week de mogelijkheid om uw geneesmiddel op te halen.

- U haalt uw geneesmiddelen op tussen 13.30 uur en 17.30 uur.

- U laat uw recept door de arts sturen naar Apotheek Pelaene Hof, Steinhagenseweg 2(op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 - 13.00 uur geopend), of Apotheek Iepenhof, Iepenhof 1 (op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur geopend).

- U geeft aan dat u gebruik wenst te maken van onze bezorgservice."


Merkwaardig is dat kennenljk alleen de beoogde service verbetering kan plaats vinden indien de openingstijden van de Rijn Apotheek worden gehalveerd althans naar de mening van de Apotheek.
Wat de beoogde winst van deze halvering zou opleveren wordt onmiddellijk weer teniet gedaan door, naar mijn mening, juist een verslechtering voor de cliënten door de inperking van hun keuze mogelijkheden c.q. eigen indeling om zelf te bepalen hoe en wanneer men de Apotheek zou willen bezoeken en begrijp dan ook absoluut niet wat hier de winst zou zijn van de service verbetering. Het argument van de zogenaamde service verbetering zie ik dan ook als een volstrekt NON argument.

Maar wat ik volstrekt niet begrijp is de eerste melding hierboven over de medicijnkluisjes welke worden geplaatst in de gevel van de Rijn Apotheek in de Rijnstraat zodat een ieder die dat zou willen24 uur per dag en 7 dagen per week de mogelijkheid heeft om geneesmiddelen op te halen. Nog even daargelaten of er inderdaad cliënten zijn die medicijnen nodig hebben en deze aanvragen via hun huisarts en dat men deze vervolgens dagen of wellicht weken niet komen ophalen bij de Apotheek waardoor kennelijk het idee is ontstaan om dan maar een aantal medicijnkluisjes in de gevel van het pand van de Apotheker te laten plaatsen.

Indien de Apotheek niet zou overgaan tot alleen open te zijn in de middag i.p.v. de gehele werkdag, dan zal er voor geen enkele cliënt het nodig zijn om zijn medicijnen in een medicijnkluis te laten plaatsen.

Dat is natuurlijk wel 'het paard achter de wagen spannen' en bovendien lijkt het mij ook in strijd met de Wet op de Privacy omdat, indien gebruik zou worden gemaakt van deze medicijnkluisjes, iedere persoon, die loopt in de buurt van het pand van de Apotheek in de Rijnstraat, zou kunnen zien wat en hoeveel medicijnen een cliëntele van deze Apotheek zou gebruiken wanneer hij of zij gebruik zou maken van deze medicijnkluis welke immers zit gemonteerd in de gevel van het pand van de Apotheek en dus voor een ieder, in de buurt van het pand van de Apotheek in de Rijnstraat, zichtbaar is.

Het lijkt mij volstrekte onzin wat de Apotheek hanteert als argument om de voorgenomen halvering van de openingstijd te kunnen rechtvaardigen. Bovendien worden alle medewerkers van de Apotheek hierdoor ook nog eens de dupe van deze beslissing want ik ga er niet vanuit dat de Apotheek hun het volledige salaris blijft betalen zoals dit werd betaald voordat de openingstijden werden veranderd.

Het is het zoveelste voorbeeld hoe successievelijk beetje bij beetje de serviceverlening van de gezondheidszorg in Woerden wordt aangetast of in het geheel uit Woerden verdwijnt.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 12 juni 2017


Reageer via Facebook
Plaats een nieuwsbericht
Facebook
Heb je nog geen account? Registreer
Wachtwoord vergeten? Klik hier
Agenda

meer agenda »