De informatie op deze pagina wordt u aangeboden in samenwerking met

Ouderen vormen de basis voor elke cultuur.

ROTTERDAM - Het kabinet moet die unieke waarden niet op het spel zetten met ondoordacht beleid.
Bij de inrichting van nieuwe belastingplannen zou er dan ook geen sprake mogen zijn van verdere stapeling van maatregelen die enkel onze ouderen treffen.


Ouderen vormen de basis voor elke cultuur.

Naast hun betrokkenheid bij alle jongere generaties.

Het kabinet moet die unieke waarden niet op het spel zetten met ondoordacht beleid. Bij de inrichting van het nieuwe belastingplan zou er dan ook geen sprake mogen zijn van verdere stapeling van maatregelen die enkel ouderen treffen.

De overheid is steeds niet ontvankelijk gebleken om de AOW-premie in relatie te brengen met het recht op een AOW-uitkering.

De wet stelt dat als men aantoonbaar een Nederlander is, men bij de wettelijke AOW leeftijd, navenant aan het aantal jaren dat men Nederlander is, een AOW uitkering ontvangt.

Hoe is mogelijk dat een Nederlander die door omstandigheden, zoals bij een faillissement of onmacht, kort de premie AOW niet heeft kunnen voldoen, de AOW uitkering wordt gekort?

Betrokkenen is het onmogelijk gemaakt om na de ingangsdatum van de AOW hiertegen in beroep te gaan. Het is voor Nederlanders punt uit. Voor onaangepasten echter wordt wel gezorgd. Een omslagregeling biedt ook hiervoor een oplossing.

Recht op AOW zou gekoppeld moeten zijn aan een minimaal aantal jaren afdragen van de AOW premie. Mistanden in deze nog wel goed lopende voorziening kan worden voorkomen. Premiebetalende werknemers en ZZP-ers die bijvoorbeeld 40 jaar hebben gewerkt en die op latere leeftijd, na het voltooien van hun afgeronde of afgebroken studie, kunnen naar wens en of met eigen beschikbare middelen, kiezen voor het moment van de AOW uitkering. Een studie naar en dergelijke werkwijze ontbreekt vooralsnog. Het vereist een open houding voor veranderingen en niet uitsluitend de politiek ‘veilige’ regeerakkoorden.

Het kabinet verkoopt ons, via allerlei slimme verklaringen en argumenten, dat de koopkracht van ouderen in de afgelopen jaren op peil is gebleven. We zien hier een geheel andere trend.

Het kabinet morrelt, met belastingmaatregelen, aan de inkomenspositie van ouderen en doet dat zonder ook maar enige rekening te houden met lopende afspraken met externe partijen, zoals met de pensioenverzekeraars.

Dergelijke onderwerpen krijgen in de media nauwelijks aandacht. Dat geeft de indruk is dat de media aan de politieke leiband loopt.

Aan leeftijdsdiscriminatie moet een einde komen. Ouderen kregen de afgelopen jaren met een reeks maatregelen te maken die hun financiële positie flink onder druk hebben gezet.

De inkomens van ouderen slonken door fiscale maatregelen, hogere eigen risico’s in de gezondheidszorg en strengere pensioenregels.

De twee voor 2016 aangekondigde belastingverhogingen zijn al in 2015 vastgelegd.

Niet alle ouderen hebben een voorziening en bijstand nodig. Wat inhoudt dat er speciale aandacht moet zijn voor hen die dat wel nodig hebben. Daarvoor moet ruimte, begrip en inlevingvermogen zijn. We kunnen het samen doen en niet ten koste van een specifieke doelgroep, zoals de Ouderen.

Door een groot aantal veranderingen is onder het bewind van minister Edith Schippers (sinds 2010) structureel voor bijna 12 miljard euro omgebogen. De bewindsvrouw sloot akkoorden met onder meer specialisten, ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg om de kosten in de hand te houden. Zonder die maatregelen zou de zorgpremie over 2016 zo’n 175 euro hoger zijn geweest, aldus VWS. In 2020 kan zorgpremie daardoor circa 225 euro goedkoper uitvallen, voor een gezin met twee volwassenen scheelt dat 450 euro. Hierbij is geen rekening gehouden met de aanleiding van de oplopende kosten voor de zorg. Ook niet met het aantal niet betalende burgers, nieuwkomers en gasten.

Voor wat betreft de pensioenen. Ons is onthouden dat de Banken met ons geld vanuit de pensioenfondsen zijn gekocht. Dat we door de recessie niet in staat zijn gebleken dat weer aan te vullen wordt weer op het bord van de premiebetalers gelegd met als argument dat de pensioenfondsen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen en dus moet korten. Wij hebben niet over uw geld mogen beslissen. Dat heeft het kabinet gedaan en de schuld van die roof bij ons en elders gelegd.

De pensioenpotten zijn van de werknemers en de werkgevers die moeten samen kunnen beslissen hoe die potten worden beheerd. Natuurlijk met voldoende solidariteit, vindt Rutte die tevens vindt dat de ouderen de potten van de jongeren leegmaken. N.B. hun eigen niet uitbetaalde en gespaarde loon.

We mogen niet uit het oog verliezen dat onze politici uitmuntend komedianten zijn, die het misleiden van hun slachtoffers als een uitdagende sport zien.

Wellicht komt er een wijziging in de mogelijkheid zelfstandig kapitaal op te bouwen voor na de werkzame periode. De Nederlandse Bank heeft al een advies in die richting aangeboden. Een deel van het inkomen afdragen voor pensioenen aan een Staatsbank. Dat kan fiscaal of neutraal en vanaf een reguliere leeftijd beschikbaar en eigen gebruik.

De huidige ontwikkelingen en ervaren weerstanden vormen de aanleiding om de discussie en regels omtrent het dubbele paspoort opnieuw ter tafel te brengen. Immers, de reacties van diegene die over een dubbel paspoort beschikken geven aan dat zij zich meer tot hun vader- of moederland aangetrokken voelen. Daarvoor kan geen begrip zijn en ook niet voor de constante verwijten over de houding van Nederlanders aangaande racisme en discriminatie die doet vermoeden dat de multiculturele samenleving is mislukt.

Nederlanders voelen zich in toenemende mate gediscrimineerd, mede door hun huidskleur, welvaart, gewoonten en gebruiken. De discussie hierover kunnen we vermijden door kansen te creëren om naar eigen voorkeur te vertrekken. Hiermee voorkomen we ook de discussies over de AOW.

Het is frappant dat vrijwel alle partijen en vooral de jongeren afdelingen daarvan, er steeds vanuit lijken te gaan dat Nederland zich aan de religies en nieuwkomers moet aanpassen.

Vooral de jongeren gaan er van uit onze wetten sturend zijn en boven religies zijn gesteld. Zij gaan er aan voorbij dat onze democratische samenleving niet door de nieuwkomers wordt gewenst. Onze wetten sluiten niet aan gebruiken van de nieuwkomers en worden veelal opgerekt waardoor er een mogelijk veranderde wetgeving gaat ontstaan. 

Resumé

Ø Deze onderwerpen zouden actueel bij een minderheid in de tweede kamer moeten zijn. SP, PVV en 50Plus voorop. Wellicht dat de volgende coalitie, na de verkiezingen in 2017 en de ontwikkelingen in Europa, met een mogelijke BREXIT en NEXIT, de Nationale Belangen weer voorop gaan staan en de problemen structureel worden opgelost.

Ø Wellicht is het zelfs zo dat deze 3 partijen tevens de aanstelling van een OUDEREN-Ombudsman gaan realiseren. We hebben immers nu al een KINDER-Ombudsman !

Ø en het tijd wordt om de redenen na te gaan waarom
we continu de nieuwkomers en hun daden blijven verdedigen zonder die te
verbeteren en Nederland daarvoor veroordeelt. 

Ø en onze wetten, normen en waarden door uitvoeringsinstanties voortdurend voor de nieuwkomers worden aangepast.

Ø en de wetten die boven alle religies zouden zijn gesteld niet gelden voor de Islamitische.

Ø en jonge kiezers zich alleen nog inspannen om onze samenleving geschikt te maken voor nieuwkomers, met andere gebruiken en gewoonten, ten koste van de hier bestaande. 

Ik maak me ernstig zorgen voor de toekomst van Nederland. U ook ?

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 10 juni 2016


Plaats een nieuwsbericht
Facebook
Heb je nog geen account? Registreer
Wachtwoord vergeten? Klik hier
Agenda

Registreer je nu voor de nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw regio
Registreer je nu voor de nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw regio.
Dichtbij X
  • Wekelijks

    Ontvang elke vrijdag het nieuwsoverzicht van jouw regio
  • Dagelijks

    Elke dag het laatste nieuws uit jouw regio
  • Nieuws alert

    Direct op de hoogte van grote gebeurtenissen in jouw regio