De informatie op deze pagina wordt u aangeboden in samenwerking met

Commissaris der Koning moet nu echt ingrijpen in Roosendaalse politiek

Wim van de Donk kan zich niet langer afzijdig houden. (Foto: Jaap Pleij )
1 / 1
zoom out
ROOSENDAAL - De Verenigde Staten mag dan behoorlijk in zijn maag zitten met Donald Trump, in de Roosendaalse politiek is het ook niet bepaald pais en vree. Onder immense druk vanuit de bevolking besloot de gemeenteraad donderdag wethouder Cees Lok opdracht te geven om de bouwvergunning voor de zwaar omstreden biomineralenfabriek niet toe te kennen. Daarmee gaf de gemeenteraad zichzelf direct een brevet van onvermogen en zadelt ze Roosendaal waarschijnlijk op met een miljoenenclaim. Een ding staat voorop, gezien alle onzekerheden en angstgevoelens die er spelen met betrekking tot de veiligheid en gezondheid kan Biomineralen BV zijn heil beter ergens anders zoeken, bij voorkeur op een plek die valt onder de kwalificatie ‘een hutje op de hei’. Maar Roosendaal zal daar zeker niet zonder kleerscheuren vanaf komen.

Directeur Lodewijk Burghout van dat bedrijf heeft donderdag naar eigen
zeggen met stijgende verbazing zitten luisteren naar de discussies in de
gemeenteraad. En dat is goed voorstelbaar. Burghout kwam tot dezelfde conclusie
die de PVC al zo vaak heeft getrokken, al ging het toen om geheel andere zaken:
De gemeenteraad heeft serieuze stommiteiten begaan’. ‘De raad was zelf
akkoord met het bestemmingsplan, vroeg en kreeg onderzoeken van GGD en de
MER-commissie waaruit steeds bleek dat de zaak in orde is. De eigen
omgevingsdienst zegt dat de fabriek er kan komen. En dan moet er nóg een
onderzoek komen waarbij het lijkt dat het bureau gericht op zoek moet gaan naar
een reden om de vergunningsaanvraag af te wijzen', aldus een teleurgestelde
Burghout die het gelijk geheel aan zijn kant heeft. De conclusie moet dan ook zijn
dat de gemeenteraad collectief zat te slapen toen dit punt aan de orde was of
de leden zijn domweg niet uitgerust om zulke zwaarwichtige beslissingen te nemen.
Ik vrees dat het woord ‘of’ beter vervangen kan worden door ‘en’. Daarnaast
hebben de raadsleden verzuimd vooraf de omwonenden te raadplegen en de meningen
te peilen, wat natuurlijk altijd het uitgangspunt moet zijn voor het handelen
van een volksvertegenwoordiger. Deze trieste gang van zaken onderstreept
nogmaals mijn eerdere ‘pleijdooi’ voor een veel kleinere gemeenteraad,
bestaande uit professionals voor wie het raadswerk een dagtaak is en niet een
bijbaantje zoals nu het geval is. Wethouders zouden ook veel beter gescreend
moeten worden en minstens een examen moeten afleggen om vast te stellen of zij
wel over de nodige basiskennis beschikken. Bij VVD-er Cees Lok is dat duidelijk
niet het geval, anders was hij niet zo lichtzinnig met deze vergunningsaanvraag
omgesprongen. De rol van burgemeester Niederer in de discussie roept ook nogal
wat vragen op. Toen het oordeel eenmaal geveld was, zei hij dat de ‘Roosendaalse
gemeenteraad een staatsrechtelijke noviteit had ingevoerd, maar daar niet trots
op mag zijn’. Dat is nogal een understatement. Hier wreekt zich weer eens dat
Niederer totaal geen idee heeft wat er leeft bij de bevolking. Jammer dat hij
destijds niet uit zijn ivoren toren is afgedaald om het ‘burgervaderlijke’ oor
eens te luister te leggen bij de omwonenden. Dat achtte hij ook niet nodig toen
de mogelijke komst van een AZC aan de orde was, waarmee hij een sfeer van
ongenoegen en onveiligheid in de ‘uitverkoren’ wijk creëerde. Triest ook dat
Niederer in de raadsvergadering niet de moed en het fatsoen kon opbrengen om
ruiterlijk te erkennen dat het College waaraan hij geacht wordt leiding te
geven in deze kwestie volledig heeft gefaald. Wat helaas allesbehalve een
uitzondering is, denk aan het geschutter met het reeds genoemde AZC, de
geldverslindende cockpit van Riek Bakker en de volslagen overbodige maar
peperdure binnenstadsdirectie die hieruit is voortgekomen, het Tongerloplein,
de Nieuwe Markt en muziekschool deSuite, om maar eens een paar blunders van
formaat te noemen. Om tijd te winnen en in een armetierige poging het enorme
gezichtsverlies voor dit moment enigszins af te wenden heeft de gemeenteraad
tevens opdracht gegeven voor een onderzoek naar de gelopen procedure voor het
verlenen van die vergunning. Die tijdwinst betekent voor Biomineralen BV
natuurlijk een miljoenenstrop en het moge duidelijk zijn op wie directeur Burghout
die schadepost gaat verhalen. Stel dat het onderzoek uitwijst, wat wel zo
logisch is, dat er niets mis was met de gevolgde procedure, wat is dan de volgende stap van de
gemeenteraad die zich nu al in een enorme spagaat bevindt? Burghout heeft
aangegeven dat hij begin volgende week beslist over de stappen die hij tegen
het gemeentebestuur gaat nemen. Indien Biomineralen BV het spel hard gaat spelen,
en waarom zou het bedrijf dat niet doen, dan hoeft wethouder Toine Theunis van Financiën
zich niet langer het hoofd te breken over hoe hij al de financiële meevallers die
hem zo onverwacht ten deel zijn gevallen, gaat besteden. Die kan hij dan alvast
reserveren voor de afkoopsom. Wethouder Cees Lok heeft gereageerd op zijn bekende
wijze: hij zegt de stappen van Biomineralen BV af te wachten in plaats van nu
al naar een oplossing te zoeken. Als zelfs burgemeester Niederer, die toch
wordt geacht de Roosendaalse belangen te behartigen, toegeeft dat het weigeren
van de vergunning een onrechtmatige daad is, dan heeft Roosendaal straks voor
de rechtbank geen enkel verweer tegen het betoog van Biomineralen BV. Lok kan
nog maar een ding doen. Direct aftreden, voor zover het dat al niet was, is
zijn positie nu volkomen onhoudbaar. Niederer dient de gang naar Canossa te
maken en de Commissaris der Koning Wim van de Donk nederig om hulp vragen.
Roosendaal kan dit probleem niet op eigen kracht de baas worden. En de
raadsleden? Laten die als de wiedeweerga hun Roosenspeld inleveren en in een
gezamenlijke advertentie de Roosendaalse belastingbetalers nederig om
vergiffenis vragen en plechtig beloven zich niet herkiesbaar te stellen. Daarnaast
zouden ze ook moeten aankondigen dat ze hun niet misselijke raadsvergoeding met
terugwerkende kracht in een fonds stoppen waaruit deze schadeclaim mede
gefinancierd kan worden. Van de collegepartijen
Roosendaalse Lijst, CDA, VVD en SP mogen de boze burgers verwachten dat ze
daarbij nog eens extra diep in de buidel tasten. 


 


Reageer via Facebook
Plaats een nieuwsbericht
Facebook
Heb je nog geen account? Registreer
Wachtwoord vergeten? Klik hier
Agenda