De informatie op deze pagina wordt u aangeboden in samenwerking met

OPINIE: Wassenburg besluit definitief tot plaatsen windmolens bij Meinweg: kom in verzet!

1 / 3
zoom out

VLODROP STATION - De gemeente Wassenberg heeft besloten aan de Duitse kant van de grens bij Nationaal Park de Meinweg windmolens te plaatsen met een totale hoogte van 200 meter.  Afgelopen donderdag 3 november  heeft de gemeenteraad van Wassenberg deze plannen "definitief" bevestigd in een openbare raadsvergadering. Dit blijkt uit een artikel van de "Rheinische Post" van zaterdag 5 november.

Door Frank Beckers

Het gaat om het plan om vier windmolens te plaatsen met een hoogte van 200 meter (!) in en nabij hetBirgeler Urwald. Dit bosgebied is onderdeel van het grensoverschrijdende "Grenspark Maas-Swalm-Nette",
waartoe op Nederlands grondgebied oa. De Meinweg behoort. De gemeente Wassenberg denkt hiermee
het makkelijkste te ontkomen aan de Duitse wetgeving omtrent windenergie, die (in grote lijnen) voorschrijft
dat iedereen dient mee te werken aan het bevorderen van windenergie. Wassenberg wil met de nu aangenomen
plannen voorkomen dat "in elke uithoek van de gemeente een veelvoud aan kleinere windmolens geplaatst wordt".

Maar de huidige plannen stuiten op veel protest. Dat de windmolens vlakbij en in een natuurgebied geplaatst
worden, waarvoor veel bos gekapt moet worden, schiet bij veel omwonenden van het gebied in Duitsland in
het verkeerde keelgat. Nog maar niet te spreken van gevolgen m.b.t. geluidsoverlast, verstoring van het dierenleven, verstoring van doorstroom van grondwater naar bijv. de Roode Beek, slagschaduw, ijsvorming op de wieken die naar beneden valt, bereikbaarheid bij bosbrand enz.

Het "Bürgerinitiative Rettet den Birgeler Urwald" is al enige tijd bezig zich te verzetten tegen deze plannen.
Onlangs nog met een openbare demonstratie voor het gemeentehuis in Wassenberg. Dit Burgerinitiatief is ook oa. druk bezig geweest met het verspreiden van flyers, ook in Nederland. Hoewel deze plannen in Duitsland al redelijk lang bekend waren, hebben de flyers echter geleid tot meer aandacht onder de bevolking.

In het artikel van de Rheinische Post wordt ook duidelijk dat dit effect heeft gehad. Was eerst nog een grote meerderheid van de gemeenteraad in Wassenberg VOOR de plannen, in de raadsvergadering van 3 november j.l. was er nog slechts een kleine meerderheid. Volgens het artikel is nu dan wel door de gemeente Wassenberg het besluit genomen om het bestemmingsplan voor het gebied te wijzigen, dit betekent voor de tegenstanders van oa. het 'Bürgerinitiative' nog lang niet dat de strijd gestreden is. Er is nog genoeg gelegenheid voor bezwaar en andere juridische stappen.

Volgens een woordvoerder van het burgerinitiatief (ene mevr. Deibl, telefonisch gesproken) is men al bezig met de voorbereiding voor deze stappen. Ook zou er nog een mogelijkheid komen om te stemmen voor of tegen de plannen. Verder zegt zij ideeën te hebben voor meer protestactie's, waaronder wellicht een ludieke actie. Ze vertelt mij verder dat elke vorm van aandacht vanuit ook de Nederlandse media en natuur- en milieuorganisaties
alsook Nederlandse overheden meer dan welkom is. "Nu snel handelen!" staat op de website van het
Burgerinitiatief.

Als bewoner van Vlodrop Station schrok ik enorm toen mij deze plannen ter ore kwamen. Met name het landschapsverstorende aspect van deze 'eiffeltoren-windmolens' vind ik onaanvaardbaar. De weiden die op Vlodrop-Station liggen, met daarachter een prachtige bosformatie, zullen overschaduwd worden door deze waanzinnig hoge gedrochten. Naar schatting zullen de dichtsbijzijnde windmolens op ca. 800 tot 1400 meter van de Nederlandse grens staan. Wat nog het meest schokkende was, was dat men in Nederland nog bijna totaal geen notie had van de plannen. Dit terwijl deze windmolens bijna overal het uitzicht verstoren in beschermde landschaps- en natuurgebieden. Ik denk hierbij in eerste instantie aan Nationaal Park De Meinweg en het Roerdal. Maar zelfs op de Maasplassen bij Roermond zullen ze te zien zijn. Een inwoner van Beesel vertelde mij dat ze ook zeker in Beesel zichtbaar zouden zijn. Immers in de wijde omgeving is de grote schoorsteen van Rockwool (Industriegebied Heide-Roerstreek) zichtbaar. Deze is "slechts" 100 meter hoog. De windmolens worden dubbel zo hoog. Stel je voor hoe onze omgeving er dan uitziet; de impact is wellicht moeilijk te bevatten.

Inmiddels zijn deze Duitse plannen ook in Roerdalen doorgedrongen. Het heeft inmiddels de aandacht van de 'Stichting Roerdalen Groen', en ook bij de gemeente Roerdalen is het (nu pas?) bekend.

Ook John Beckers van de Stichting Behoud Stiltegebied (Boslaan en Vlodrop-Station) maakt zich grote zorgen. John Beckers: "Wij zijn van mening dat het toch eigenlijk niet door de beugel kan dat het ene euvel (Klimaatverandering) bestreden gaat worden met het andere euvel (de kap van waardevolle bosgebieden en verstoring van het dierenleven en het landschap)."

De gemeente Roerdalen en de gemeente Wassenberg hebben sinds een aantal jaren een nauw samenwerkingsverband met als speerpunt het bevorderen van recreatie en toerisme. Beckers: "We zijn bang dat deze samenwerking ernstig beschadigd zou kunnen worden als de plannen van de gemeente Wassenberg door zouden gaan."

Het is hierbij natuurlijk nogal vreemd dat de gemeente Wassenberg blijkbaar geen informatie aan de gemeente Roerdalen heeft verstrekt over deze plannen. Volgens een raadslid van de gemeente Roerdalen is er inmiddels contact geweest tussen beide gemeentes over deze plannen, maar zou de gemeente Wassenberg hebben gezegd "dat het zo'n vaart niet zou lopen." Dit terwijl het "Bürgerinitiative Rettet den Birgeler Urwald" aan mij heeft laten weten dat de bouw van de windmolens op z'n vroegst al ergens in 2017 zou kunnen starten.

Hierbij speelt volgens dit Burgerinitiatief ook mee dat het 'Birgeler Urwald' en omgeving vooral in handen is van particuliere eigenaren. Deze eigenaren worden bij toestemming voor het plaatsen van deze enorme windmolens door de Duitse overheid gecompenseerd met bedragen tot ca. 40.000 euro per jaar (aldus mevr. Deibl van het Duitse Burgerinitiatief).

In een artikel op dichtbij.nl, waarin redacteur Henri Haenen meer toelichting geeft over de plannen en mogelijke schadelijke gevolgen, staat als kop "verzet groeit". Dit klopt weliswaar, maar het is nog lang niet genoeg. Naar mijn mening moet alles op alles worden gezet om de komst van deze enorme windmolens vlakbij c.q. in een natuurgebied te voorkomen. Het gebied staat bekend om oa. kraanvogels die zich hier verzamelen voor hun trek richting Afrika. De Roode Beek (Rothenbach) geldt als een van de zuiverste beken in Nederland, en ontspringt
vlakbij het gebied waar de windmolens zouden komen. Heel wat jaren terug heeft de gemeente Roerdalen met gelden van de Europese Unie nog op diverse plekken in de buurt van Vlodrop de loop van de Roode Beek 'natuurlijker' gemaakt, oa. zodat vissen verder stroomopwaarts kunnen zwemmen om daar te paren. De plek
waar dat gebeurt ligt vlakbij de 'Dalheimer Mühle' (watermolen), inmiddels voor vele duizenden wandelaars, ook vanuit Limburg, een ware oase in de natuur onder het genot van een stuk vlaai of een drankje. Laat nu net één van die windmolens op 900 meter afstand van die plek gepland staan. De moderne versie van de Dalheimer Mühle? Bouwen ze daar dan op 200 meter hoogte ook een restaurant in? Prachtig uitzicht over het gehele Meinweggebied... Wordt vast en zeker een toeristische trekpleister.

Windenergie; absoluut voor, maar niet in een natuurgebied. John Beckers (Stichting Behoud Stiltegebied): "Deze windmolens zullen enkele tientallen jaren functioneren. De natuur nabij en in dit gebied is deels duizenden jaren oud. De windmolens zijn echter vervangbaar, de natuur niet."


Reageer via Facebook
Plaats een nieuwsbericht
Facebook
Heb je nog geen account? Registreer
Wachtwoord vergeten? Klik hier
Agenda

meer agenda »