De informatie op deze pagina wordt u aangeboden in samenwerking met

Opnamestop bij Triversum, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

CASTRICUM - De SP fractie van de gemeente Castricum maakt zich grote zorgen over de groei van wachtlijsten en daaruit voortvloeiende aanmeldstop bij Triversum, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie.
Naar aanleiding hiervan heeft de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Nederland is verder gedaald op de ranglijst kinderrechten en komt daarmee op een plek onder minder welvarende landen als Thailand en Tunesië. Al vorig jaar bleek de oorzaak hiervan onder andere te komen doordat niet alle kinderen gelijke toegang tot jeugdzorg hebben, sinds de gemeenten er verantwoordelijk voor zijn. De toegang tot jeugdzorg en jeugdpsychiatrie verdient dus onze uiterste alertheid en zorg.

Triversum geeft aan een tijdelijke aanmeldstop te hanteren om achterstand in de wachtlijsten weg te werken. Op dit moment is de wachtlijst tot onaanvaardbare hoogte gestegen, dus er is sprake van een noodmaatregel. Het is moeilijk om wachtlijsten weg te werken zonder de juiste financiële en personele middelen. Het rijk heeft met de overheveling van jeugdzorg naar de gemeenten fors ingezet op bezuinigingen in de jeugdzorg. Dat er dan een tekort aan middelen ontstaat, is niet zo gek. Niet alleen Triversum, ook andere instellingen kampen met dit probleem. De stop geldt uiteraard niet voor crisis-en spoedzorg. Echter is lang niet altijd goed vast te stellen wanneer minder spoedeisende zorg door uitgestelde behandeling juist spoed wordt.

De SP heeft vragen gesteld over de huidige stand van zaken en de manier waarop het college met de gerezen problemen besluit om te gaan. Een aanmeldstop is vooral een papieren oplossing om aan de gestelde eisen te voldoen, maar niet om problemen in de praktijk het hoofd te bieden. Mogelijk verergeren problemen doordat mensen besluiten af te zien van zorg voor hun kind. Bijvoorbeeld omdat zij hun kind, op het moment dat zij dat soms heel moedig besluiten, niet eens kunnen aanmelden. We benadrukken het belang van actie, dit zijn geen zaken die kunnen wachten. Kinderen en de zorg die zij nodig hebben als ze vastlopen, thuis of in het onderwijs, hebben een hoge mate van urgentie. We willen dan ook zo snel mogelijk weten welke acties er tot nog toe vanuit onze gemeente zijn ondernomen en welke genomen gaan worden om de norm voor een aanvaardbare wachtlijst te gaan halen.

Namens de SP-fractie Marieke Kooter

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 15 mei 2017


Plaats een nieuwsbericht
Facebook
Heb je nog geen account? Registreer
Wachtwoord vergeten? Klik hier
Agenda

Registreer je nu voor de nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw regio
Registreer je nu voor de nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw regio.
Dichtbij X
  • Wekelijks

    Ontvang elke vrijdag het nieuwsoverzicht van jouw regio
  • Dagelijks

    Elke dag het laatste nieuws uit jouw regio
  • Nieuws alert

    Direct op de hoogte van grote gebeurtenissen in jouw regio