De informatie op deze pagina wordt u aangeboden in samenwerking met

NATUUR EN MILIEUFEDERATIE ZUID-HOLLAND OVERTREEDT GEDRAGSCODE WINDENERGIE BIJ WINDTURBINEPLANNEN IN DE BALIJ

Natuurgebied De Balij (Foto: Rekfoh)
1 / 1
zoom out
ZOETERMEER - De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is de burgercoöperatie Natuurwind gestart. Zij willen dat deze burgerwindcoöperatie klaar staat, zodra de provincie het groene licht geeft voor drie grote windturbines in de Balij. De manier waarop de NMZH dit aanpakt is in strijd met de NWEA gedragscode.


Windpark De Balij

De NMZH heeft op 15 december 2016 bekend gemaakt, dat zij de initiatiefnemer is van het te ontwikkelen windpark in De Balij. De Balij is een rijk natuur- en recreatiegebied tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. Aan dit kleine gebied grenzen de grote woonwijken van Zoetermeer,Pijnacker-Nootdorp en Den Haag. Als initiatiefnemer neemt de NMZH het stokje over van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer stelt haar natuurgebied voor dit doel beschikbaar. Rond de zomer van 2017 beslist de Provincie of het windpark er mag komen.

NWEA gedragscode
De Natuur en Milieufederatie is een van de initiatiefnemers van de NWEA gedragscode. Het doel van deze gedragscode is om de omgeving volwaardig mee te laten praten over het windproject, zodat de belangen van iedereen serieus worden meegenomen. Om bewoners beter bij projecten voor windenergie te betrekken is in de nieuwe versie van de Gedragscode (december 2016) meer nadruk gelegd op duidelijke regels voor deelname van de omgeving tijdens de totstandkoming van nieuwe windprojecten.

De NWEA
Gedragscode geldt voor alle nieuwe en lopende projecten waarvoor nog geen vergunning is aangevraagd. Uitgangspunt is dat de omgeving zo vroeg mogelijk betrokken wordt.

Initiatiefnemer, belanghebbenden en participatie 

De NMZH is initiatiefnemer, omdat zij het initiatief heeft genomen om een windproject te ontwikkelen in het natuurgebied De Balij.Als initiatiefnemer moet je rekening houden metbelanghebbenden. Dit zijn mensen die in de omgeving van een potentieel windproject wonen of organisaties die in de omgeving van een potentieel windproject een rechtstreeks aantoonbaar belang hebben.

Er moet een minimale vorm van draagvlak zijn. Hiervan is sprake als een groot deel van de belanghebbenden het windpark accepteren.

Volgens de NWEA code moet er nadrukkelijk sprake zijn van participatie. Dit betekent, dat de initiatiefnemer de belanghebbenden (lees: omwonenden) moet betrekken en de dialoog moet aangaan bij locatiekeuze, ontwikkeling en exploitatie van een windproject. Ook moet de initiatiefnemer werken aan een onderling vertrouwen.

Overtreding van gedragscode NWEA door Natuurwind De Balij

Op de website www.natuurwind.nl staat hoe de NMZH de windturbines wil realiseren en wie zij daarbij wil betrekken. ‘Natuurwind is een nieuwe aanpak voor het ontwikkelen van windenergie en natuur’ schrijft de Federatie veelbelovend. Maar als je goed leest valt op dat de Federatie de gedragscode aan haar laars lapt. Het verzet tegen de windturbines is immers zo groot geworden, dat de NMZH blijkbaar geen andere uitweg kon vinden dan haar eigen regels te overtreden. Omwonenden worden door de NMZH volledig genegeerd.

Zonder enige vooraankondiging publiceerde de NMZH op 15 december haar plan op internet. Daarbij vermijdt zij de term ‘omwonenden’ of ‘belanghebbenden’. De Federatie spreekt bewust van ‘inwoners’. Inwoners worden opgeroepen mee te doen en kunnen door een druk op de knop hun belangstelling kenbaar maken.

Volgens de NMZH is dit het eerste project om te laten zien dat windenergie, natuur en zeggenschap kunnen samengaan. ‘Met de opbrengst van de maximaal drie windmolens die daar mogelijk kunnen worden gebouwd, wordt samen met inwoners geïnvesteerd in de natuur in de omgeving’.

Tot vandaag heeft de NMZH geen enkel initiatief getoond om samen met de belanghebbenden in gesprek te gaan en te verkennen of een windpark in De Balij wenselijk is.

Balij Windmolen Vrij heeft Jan Kastje, regisseur duurzaamheid en economie van de NMZH en initiatiefnemer, aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. De NMZH zwijgt echter in alle talen en hoopt op bijval van geïnteresseerden uit andere delen van Nederland.

Voor meer informatie: www.balij-windmolen-vrij.nl en Facebook @balijwindmolenvrij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 20 december 2016


Reageer via Facebook
Plaats een nieuwsbericht
Facebook
Heb je nog geen account? Registreer
Wachtwoord vergeten? Klik hier
Agenda

meer agenda »