De informatie op deze pagina wordt u aangeboden in samenwerking met

Zorgen om de DSW

(Foto: LHN)
1 / 1
zoom out

ZOETERMEER - Op 8 maart jl. is het rapport “De toekomst van DSW Rijswijk e.o.” gepresenteerd. In dit rapport over de Dienst Sociale Werkvoorziening staan zaken waar de LHN zich ernstige zorgen om maakt.

De nieuwe Wet werken naar vermogen maakt het nodig dat gemeenten opnieuw kijken naar hun re-integratiebeleid en naar de rol die de DSW daarin kan vervullen. De bezuiniging op de rijkssubsidie voor het SW-bedrijf betekent voor de gemeente een groot financieel risico.

“Een ordinaire bezuiniging dus eerder dan een door inhoud gedreven verbetering van het beleid voor kwetsbare inwoners in onze stad” meent Ellen Willemsen, woordvoerder van de Lijst Hilbrand Nawijn. “Tijdens de bijeenkomst van 8 maart jl. hebben wij ons er over verbaasd dat de gemeenten deze nieuwe wet ook wilden en dat de drie deelnemende gemeenten juist al geruime tijd bezig waren in de sfeer van de nieuwe Wet”. Onze zorg ligt bij het effect van de maatregelen voor de kwetsbare mensen in onze Zoetermeerse samenleving en de mensen die hen omringen.

De grote verandering is het voeren van regie door de gemeente op de reguliere arbeidsuitstroom (“de gemeente kent de mensen”) met verantwoordelijkheid voor overige uitstroom en inhuur van re-integratiebedrijven bij de sociale dienst. Maar is het omvormen van de DSW naar een “beschut werkbedrijf” voor groepsdetacheringen en AWBZ beschermde zorg en het leggen van genoemde gemeentelijke regie wel goed voor onze inwoners in een kwetsbare positie? Is de ambitie om zoveel mogelijk inwoners met een beperking te laten werken op de reguliere arbeidsmarkt niet te hoog gegrepen? Willemsen vervolgt: “Het budget van de drie gemeenten neemt in vijf jaar sterk af. Zonder maatregelen zou het tekort op de DSW fors oplopen. Maar welke gevolgen gaat dit scenario hebben voor de gemeentelijke sociale dienst in termen van kennis, deskundigheid, formatie en financiën”.

Waarmee krijgen de Zoetermeerders die van de DSW gebruik maken, straks te maken?
Mensen met een indicatie, die straks buiten de boot vallen en terugvallen in de Wwb, zien de gevolgen als zij bij hun ouders (komen te) wonen en er een gezinsinkomen is. Zij krijgen dan geen uitkering meer op grond van de Wwb. Deze mensen zijn dan uit beeld bij de sociale dienst en de DSW. Willemsen sluit af met: “de LHN vraagt zich af of deze dan niet-uitkeringsgerechtigden onder de nieuwe wetgeving nog een traject aangeboden krijgen en zo ja door wie en onder wiens verantwoordelijkheid”. De LHN wenst ondanks de benodigde bezuinigingen ieder mens “werken naar vermogen” toe, maar dan ook echt naar vermogen!

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 23 maart 2012


Reageer via Facebook
Plaats een nieuwsbericht
Facebook
Heb je nog geen account? Registreer
Wachtwoord vergeten? Klik hier
Agenda

meer agenda »