De informatie op deze pagina wordt u aangeboden in samenwerking met

Raad akkoord met boerenerf-woningen aan Voorweg

D66 raadslid Willem Bos bij de Voorweg: "Boerderijwoningen in plaats van grote kluit woningen" (Foto: bosvariant)
1 / 1
zoom out
ZOETERMEER - Aan de Voorweg mogen slechts een beperkt aantal woningen komen die ook de uitstraling krijgen van een boerderijerf. De gemeenteraad heeft hiertoe bijna unaniem besloten. ”Twee jaar terug hebben wij ons stevig verzet tegen het oude bouwplan”, legt D66 raadslid Willem Bos uit, ’’veel te massaal en ten koste van het groene en historische lint. D66 heeft destijds een alternatief plan bedacht dat recht doet aan de Voorweg met dezelfde financiële opbrengsten.” Dit alternatief kreeg ook unaniem steun van de gemeenteraad dat vervolgens uitgewerkt is tot het nu aangenomen raadsbesluit.

Het bouwplan aan de Voorweg betreft de locatie van de oude wijktuinen en het vrijetijdscentrum, waar nu twaalf woningen zijn gepland. Daartoe heeft het College in de afgelopen jaren in Samenspraak met inwoners een Visie Voorweg opgesteld dat passend is bij het groene, open en historische karakter van de Voorweg. Met deze Visie in de hand heeft het College zich opnieuw gebogen over de bouwplannen aan het perceel van de wijktuinen en het vrijetijdscentrum. Ook een groep omwonenden heeft aan een plan gewerkt. Beide plannen streden bij de gemeenteraad om voorrang. “Het was voor D66 een keuze zogezegd tussen Belgische lintbebouwing of Hollandse boerenerven. Dat laatste past toch het best bij de Voorweg”, licht D66 raadslid Willem Bos toe, “de gemeenteraad had uiteindelijk hetzelfde oordeel.” Door een aantal fracties werden wel enkele amendementen ingediend om wensen van het Historische Genootschap en de omwonenden in te vullen, zoals het behoud van de schapenweide en zorgdragen voor een specifiek boerderijensemble. “Wij zijn vooral heel blij voor de Voorweg waarvan het karakter anders teveel verloren zou gaan”, oordeelde D66 fractievoorzitter Cora Huijbens, “alle Zoetermeerders kunnen hierdoor bljven genieten van het historische en groene karakter.” 

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 15 maart 2017


Reageer via Facebook
Plaats een nieuwsbericht
Facebook
Heb je nog geen account? Registreer
Wachtwoord vergeten? Klik hier
Agenda

meer agenda »