De informatie op deze pagina wordt u aangeboden in samenwerking met

VVD: De motor achter Noord- Holland

VVD Houdt Koers (Foto: VVDHHW)
1 / 1
zoom out

HEERHUGOWAARD - Ook voor de komende periode heeft de VVD een duidelijk plan voor ogen. Hoewel we dit uitgebreid uiteengezet hebben in ons verkiezingsprogramma, zetten we de belangrijkste speerpunten nog even voor u op een rij:

Dit artikel is geschreven door een meeschrijver. Meer weten over meeschrijven? Lees hier verder.


1. Stimuleer economie en bedrijfsleven in Noord-Holland
De economische fundamenten moeten behouden blijven en verder versterkt worden zoals Schiphol, Den Helder Airport, de Zuidas, de havens van Amsterdam en Den Helder, de IJmond, Greenport Aalsmeer, Greenport Noord-Holland–Noord en het Mediapark Hilversum. Dit kan door verbetering van de fysieke en digitale infrastructuur en door ruimtelijke ontwikkelmogelijkheden te bieden voor ondernemingen. Daarnaast is samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden (de 3 O’s) cruciaal.


2. Mobiliteitsverbetering voor burgers en bedrijfsleven
Het uitgangspunt is en blijft de keuzevrijheid van elke Noord-Hollander om gebruik te maken van het vervoersmiddel dat het beste uitkomt.

 voorbeelden van gewenste verbindingswegen voor auto’s:

- Weg tussen N206 en A4 (Duinpolderweg)
- Afronding N23 (Westfrisiaweg tussen Alkmaar en Zwolle)
- Weg tussen A8 en A9

Hoogwaardig Openbaar Vervoer krijgt op 2 trajecten vorm:
- Tussen Velsen en Haarlem-Noord
- Tussen Huizen en Hilversum

3. Ruimtelijke Ordening volgens principe “Ja, mits”

Het strikte onderscheid tussen bouwen binnen of buiten bestaand bebouwd gebied wordt minder dwingend en mogelijk verruimd. Ruimte wordt geboden aan de Noord-Hollandse agrarische sector voor continuering of verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Gebieden rond stations worden hoogwaardige locaties voor wonen, werken en recreëren.

4. Wonen: omslag naar vraaggestuurd bouwen

Er is onvoldoende doorstroming op de woningmarkt. Om doorstroming op gang te brengen is meer woningaanbod in het middensegment nodig. De focus ligt hiermee op de doorstromer, zodat ook de starter een kans krijgt. Ouderen wonen steeds vaker zelfstandig. Daarom wordt de bouw van levensloopbestendige- en kangoeroe-woningen mogelijk gemaakt.

5. Vergroten van de werkgelegenheid

Noord-Holland moet zorgen voor goede vestigingsmogelijkheden voor bedrijven. Er moet structureel geld beschikbaar komen voor het aantrekken van bedrijven, want bedrijven leveren banen op. Kansrijke sectoren voor de werkgelegenheid zijn onder meer de agrarische sector, toerisme, health, ICT en offshore.
De provincie dient de ontwikkeling en groei van werkgelegenheid in de havengebieden (Noordzeekanaalgebied, Den Helder, IJsselmeerhavens) te coördineren en regisseren. De aanleg van de nieuwe Zeesluis bij IJmuiden is noodzakelijk voor de verdere groei van het Noordzeekanaalgebied, het havengebied, Amsterdam en de Cruisesector. De activiteiten van de Amsterdam Economic Board ten behoeve van de werkgelegenheid dienen door de Provincie ondersteund te worden.

6. Schiphol: blijvende ontwikkeling als mainport

Daarvoor is een balans tussen economische ontwikkelingen en goede leefbaarheid in de omgeving noodzakelijk. Het Aldersakkoord dient onverkort uitgevoerd te worden waarbij de mogelijkheden voor het gebruik van ruimte rond de luchthavens vergroot moeten worden.

7. Toerisme en recreatie: Noord-Holland als dé watersportprovincie van Nederland

De mogelijkheden hiervoor, zeker ook langs de Noordzeekust, moeten verbeterd worden. Bestaande jachthavens dienen te worden uitgebreid. De VVD is tegen windmolens in het zicht van de kust, omdat deze het toerisme kunnen belemmeren.

8. Sterke agrarische sector als voorwaarde voor vitaal platteland

Er moet ruimte zijn om de agrarische bedrijfsvoering op verantwoorde wijze te kunnen voortzetten. De Greenports Aalsmeer en Noord-Holland–Noord zijn uitstekende aanjagers van de agribusiness.

9. Versterking positie Noord-Holland in Europa

De provincie moet zich blijven inzetten om Europese subsidies binnen te halen, met name in de sectoren: kenniseconomie, duurzaamheid, visserij en agribusiness.

10. Opcenten op de motorrijtuigenbelasting worden niet verhoogd

Zij blijven de laagste in ons land. De provincie moet bezuinigen en richt zich op haar kerntaken.

U vindt hier het verkiezingsprogramma

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 05 maart 2015


Schrijf mee
Facebook
Heb je nog geen account? Registreer
Wachtwoord vergeten? Klik hier
Agenda

Registreer je nu voor de nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw regio
Registreer je nu voor de nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw regio.
Dichtbij X
  • Wekelijks

    Ontvang elke vrijdag het nieuwsoverzicht van jouw regio
  • Dagelijks

    Elke dag het laatste nieuws uit jouw regio
  • Nieuws alert

    Direct op de hoogte van grote gebeurtenissen in jouw regio