De informatie op deze pagina wordt u aangeboden in samenwerking met

Jaarverslag: Breda boekt 7,6 miljoen euro winst

1 / 1
zoom out

BREDA - Breda heeft in 2012 afgesloten met een positief rekeningresultaat van 7,6 miljoen euro. "We hebben de afgelopen jaren flink orde op zaken gesteld in de financiële huishouding van Breda", aldus Saskia Boelema, wethouder Financiën. "Maar we zijn er nog niet. Door de onverminderde economische crisis zijn de risico’s voor het grondbedrijf nog niet verdwenen."

Er is 25,3 miljoen euro afgeboekt op het grondbedrijf en er is een voorziening getroffen van 17,4 miljoen euro voor de verwachte consequenties van de Structuurvisie 2030. Daar tegenover staan een voordeel van 19,4 miljoen euro op verschillende taakvelden zoals dienstverlening en bedrijfsvoering en een positief effect van de stelselwijziging in de grondexploitaties van 30,9 miljoen euro. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor de jaarrekening.

Boelema: "De bezuinigingen die we strak hebben doorgevoerd op de bedrijfsvoering en andere beleidsterreinen werpen hun vruchten af. Ook hebben we een groot deel van de afspraken uit het Coalitieakkoord en de Begroting 2012 kunnen realiseren. We hebben in 2012 een solide financiële basis voor de toekomst gelegd".

Naast het positieve rekeningresultaat is door versnelde bezuinigingen de algemene reserve met 14,7 miljoen euro toegenomen. Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf wordt de komende jaren versterkt door het bij de Begroting 2013 genomen besluit om de komende 10 jaar hiervoor 5 miljoen euro per jaar te reserveren.

In april 2013 heeft de gemeenteraad besloten tot een stelselwijzing. Uitgangspunt hierbij is dat investeringen met een maatschappelijk nut en een bovenwijks karakter niet meer in een keer worden afgeboekt ten laste van de grondexploitatie maar als gemeentebrede investeringen worden geactiveerd. Dat levert een positief effect op van 30,9 miljoen euro.


Reageer via Facebook
Plaats een nieuwsbericht
Facebook
Heb je nog geen account? Registreer
Wachtwoord vergeten? Klik hier