De informatie op deze pagina wordt u aangeboden in samenwerking met

U bent welkom op ons gratis inloopspreekuur!

U bent welkom op ons gratis inloopspreekuur!
AMSTERDAM - Heeft u vragen over de belasting, over de zorgverzekering, over schulden, terugbetalingen of declaraties? Of over de opvoeding, uw woonsituatie, over uw werk of uw uitkering? Onze getrainde ervaringsdeskundigen en vertrouwenspersonen helpen u graag. Zij helpen u zicht te krijgen op een oplossing. Samen komt u verder!Blijf niet alleen rondlopen met uw vragen of problemen, maar stap gerust bij onze gratis inloopspreekuren binnen, u bent van harte welkom.

Informatie en Adviespunt Onderwijs Indische-Buurt.

Informatie en Adviespunt Onderwijs Indische-Buurt.
AMSTERDAM - Het Vriendschapshuis in de Palembangstraat 52.Bij de Vriendschap Community Assadaaka (VCA) komen veel vragen binnen over onderwijs.Goed onderwijs geeft de leerlingen en haar/zijn ouders het gevoel dat de maatschappij hen en hun talenten waardevol acht en er alles aan zal doen deze zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Goed onderwijs is onderwijs waar elk kind uit de buurt welkom is, zodat elk kind leert dat je geen onderscheid maakt naar ras, religie of beperkingen. Goed onderwijs leert kinderen samen te werken en samen te leven ondanks verschillen in opvattingen, uiterlijk of be...

EEN NIEUWJAARSRECEPTIE VAN “VRIENDSCHAP COMMUNITY ASSADAAKA”

EEN NIEUWJAARSRECEPTIE VAN “VRIENDSCHAP COMMUNITY ASSADAAKA”
AMSTERDAM - Op 12 januari 2017 om 17:30 t/m 21:30 uur. Palembangstraat 52, 1094 TK Amsterdam vierde Assadaaka Community voor de 27ste keer een Nieuwjaarsreceptie. Al zeventwintig jaar! Dat mag toch zowaar een prestatie heten!Voor Assadaaka Community wordt 2017 een cruciaal jaar in het kader van professionalisering van de organisatie en het voortzetten van onze activiteiten voor de sociale zwakkeren/verschillende groeperingen in de samenleving / migranten met een handicap of chronische ziekte en hun families. Het was een bijzonder en geslaagde avond. Alle bezoekers waren blij en solideer met...

Maandelijkse tafelgesprekken bij Assadaaka Community

Maandelijkse tafelgesprekken bij Assadaaka Community
AMSTERDAM - Vriendschap Community Assadaaka start in september maandelijks met tafelgesprekken, waarin bekende en minder bekende Amsterdammers hun hart kunnen laten spreken.Tijdens een informele lunch en avondmaal met Ahmed El Mesri en Laila Amarnis, de initiatiefnemers van het Tafelgesprek in Palembangstraat 52, komen allerlei thema’s aan bod. Het gesprek moet een ander gesprek worden. Geen politiek betoog wel een betoog vanuit het hart. De gasten kunnen aan de hand van een lijst met onderwerpen bepalen waar het tafelgesprek over zal gaan.

Solidair met arme bewoners, door ‘Steun voor Elkaar!’

Solidair met arme bewoners, door ‘Steun voor Elkaar!’
AMSTERDAM - Armoede is zware last, vooral als je niemand hebt om op terug te vallen. En steeds meer gezinnen leven in langdurige armoede, ook in Amsterdam Oost.Zeker nu de overheid de zorg- en welzijnstaken steeds meer overlaat aan de samenleving, is solidariteit naar elkaar heel belangrijk.

Een groepsgesprek over vallen en bezorgdheid om te vallen met Migranten ouderen (65+).

Een groepsgesprek over vallen en bezorgdheid om te vallen met Migranten ouderen (65+).
AMSTERDAM - Voor de GGD Amsterdam zijn onderzoekers bezig met een project voor oudere migranten die bezorgd zijn om te vallen. Vanuit eerder onderzoek van de GGD blijkt dat vallen onder oudere met een niet-westerse achtergrond een groot probleem is. Echter worden de valpreventie programma’s die nu zijn ontwikkeld maar weinig bezocht door deze ouderen. Dit zal voor een deel komen door de taalbarrière en cultuurverschillen maar mogelijk zijn er ook andere wensen en vragen die niet goed aan bod komen in deze programma’s.

Uitnodiging: Nieuwjaarsreceptie van Assadaaka Community

Uitnodiging: Nieuwjaarsreceptie van Assadaaka Community
AMSTERDAM - Uitnodiging: FEESTELIJKE – Nieuwjaarsreceptie van Assadaaka Community op donderdag 12 januari 2017.Assadaaka – voor en door de buurtbewoners - Samen sta je sterk!Beste, relaties, collega’s, lieve vrienden,Graag nodig ik U persoonlijk namens Assadaaka Community uit voor onze nieuwjaarsreceptie op 12 januari 2017 van 17.30 uur tot 20:30 uur. Palembangstraat 52, 1094 TK Amsterdam. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Ik hef graag met u het glas op 12 januari a.s.

Jonge ondernemers starten verkoop hippe Afrikaanse bamboefiets

Jonge ondernemers starten verkoop hippe Afrikaanse bamboefiets
AMSTERDAM - Koop een hippe bamboefiets waar iedereen van opkijkt, en help structureel de werkgelegenheid in Afrika te verbeteren.

Assadaaka Community heeft dit jaar (2016) 100 kerstpakketten samengesteld

Assadaaka Community heeft dit jaar (2016) 100 kerstpakketten samengesteld
AMSTERDAM - Assadaaka Community heeft dit jaar (2016) 100 kerstpakketten samen gesteld voor de minderbedeelden van de Indische-Buurt in Oost.Omarming en waardering Assadaaka Community organiseerde op 24 december 2016 een bijzondere omarming tussen buurtbewoners en de vluchtelingen bij de Vriendschapshuis.In het kader van armoede en uitsluiting heeft Assadaaka Community op 24 december 2016 een bijzondere omarming tussen buurtbewoners en de bewoners (vluchtelingen) georganiseerd.

Cursus vertrouwenspersoon

Cursus vertrouwenspersoon
AMSTERDAM - woensdag 21 december 2016 is de vertrouwenspersonencursus succesvol afgerond en vond er een certificaatuitreiking plaats. Assadaaka Community is een multicultureel Europese vereniging die zich meer dan 25 jaar inzet voor integratie, participatie en sociale cohesie. Trots poseren de 17 vertrouwenspersonen met hun certificaat. Na vijf intensieve lesweken vorm je onbewust in zekere zin toch een band met elkaar. Ondanks dat er een eind is gekomen aan de cursus houdt het hier niet op, dit team gaat zich nu inzetten voor Assadaaka community en gaan aan de slag als vertrouwenspersoon.

Assadaaka Community wenst jou/u prettige feestdagen en een gelukkig 2017!

Assadaaka Community wenst jou/u prettige feestdagen en een gelukkig 2017!
AMSTERDAM - Geachte relaties, beste, lieve vrienden,Namens het bestuur en alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires van de Vriendschap Community Assadaaka (VCA) wensen wij u prettige feestdagen en een gelukkig en gezonde 2017!De wens van Assadaaka Community is dat niemand in Amsterdam alleen komt te staan. Assadaaka Community staat het komende jaar ook weer voor u klaar.Wij hopen in 2017 nog meer mensen te kunnen ondersteunen en op weg te helpen.

Vrede wordt niet gewonnen met kanonnen, daarom moet deze oorloog stoppen!

Vrede wordt niet gewonnen met kanonnen, daarom moet deze oorloog stoppen!
AMSTERDAM - Wat is er nodig voor vrede? Waarom deze vraag? Omdat nu, meer dan ooit, de noodzaak om tot vrede te komen wereldwijd dringend aan de orde is!Denk aan Syrië, denk aan Irak, denk aan Afghanistan, denk aan Gaza, denk aan Libië, denk aan Yemen, denk aan alle gebieden op de wereld waar op dit moment conflicten worden uitgevochten met oorlogen, geweld, dreiging,  vernietiging. Daarmee worden oplossingen gezocht in het hanteren van geweld en het in stand houden van wraakgevoelens. Dit leidt tot de ondermijning van vredesprocessen en honderden, ja, duizenden onschuldige burgers wor...

Uitnodiging: Nieuwjaarsreceptie van Assadaaka Community

Uitnodiging: Nieuwjaarsreceptie van Assadaaka Community
AMSTERDAM - Voor Assadaaka Community wordt 2017 een cruciaal jaar in het kader van professionalisering van de organisatie en het voortzetten van onze activiteiten voor de sociale zwakkeren / verschillende groeperingen in de samenleving / migranten met een handicap of chronische ziekte en hun families.

Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!

Ik geloof nog steeds voor vrede in de wereld!
AMSTERDAM - De weg naar vrede is de weg naar binnen. Hier zit alles verankerd wat je nodig hebt om in vrede en harmonie te kunnen leven. Buiten is het koud en waait de wind van oorlog door de kieren van ons bestaan. Mijn naam is Ahmed El Mesri. Ik ben voorzitter van de Vriendschap Community Assadaaka (VCA).VCA stelt zich ten doel: Een laagdrempelige organisatie die verschillende groeperingen in de samenleving (de buurt) wil samenbrengen om wederzijds begrip te bevorderen, door een ontmoetingsplek aan te bieden en activiteiten te organiseren. Deze activiteiten dienen de integratie en em...

Waarom niemand de oorlog in Syrië stopt?

Waarom niemand de oorlog in Syrië stopt?
AMSTERDAM - Wanneer gaat vrede het winnen? Dat is de vraag van de Vriendschap Community Assadaaka die wij hier luid en duidelijk stellen aan alle betrokken partijen bij het conflict in het Midden Oosten.De situatie daar is inmiddels zo op de spits gevoerd door de betrokken partijen dat de vraag niet meer is ‘Wie gaat deze strijd winnen?’ maar dat het gerechtvaardigd is om wereldwijd de vraag te stellen: ‘Wanneer gaat vrede het winnen?’ Voor bewoners, de burgers, zij die leven in een land in oorlog. Want zij zijn de mensen om wie het gaat! Niet de groeperingen die koste wat kost hun gelijk a...

Geen derde wereldoorlog beginnen! - “Vrede is de weg”

Geen derde wereldoorlog beginnen! - “Vrede is de weg”
AMSTERDAM - Vriendschap Community Assadaaka roept de hele wereld op om deze oorlog te stoppen.Ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid van de mensen op deze aardbol vrede wil. Diep in ons hart kiest niemand voor oorlog en toch zijn er teveel oorlogen. Elke oorlog is er één te veel.Oorlogen die momenteel gevoerd én begonnen worden, kennen volgens mij maar twee oorzaken: hebzucht en het verlangen naar macht. Een dodelijke combinatie in handen van sommige wereldleiders en hun legers.Jonge mensen worden te vroeg opgezadeld met oorlogvoeren alsof dat het juiste middel is. Of je nu oorlog voert ...

De Internationale dag van de Mensenrechten bij Assadaaka Community

De Internationale dag van de Mensenrechten bij Assadaaka Community
AMSTERDAM - Tegen Discriminatie, Racisme en Uitsluiting van mensen met beperking.Assadaaka Community organiseerde op 10 December. 2016 De Internationale dag van de Mensenrechten. in het kader van de Internationale dag van de Mensenrechten, uitgeroepen door de Verenigde Naties in 1960, een thema: Meervoudige gehandicapt en dubbel gediscrimineerd.Het verbod op discriminatie op grond van huidskleur en herkomst is een van de universele mensenrechten. Ook de rechten van de vreemdelingen, mensen met beperking en asielzoekers moeten gewaarborgd blijven. Het was een leerzame avond met bijzonder bez...

Kerstboulevard

Kerstboulevard
AMSTERDAM - Kom in de kerststemming op de Kerstmarkt van Oost van 15 - 18 dec. in de Oostpoort

Steun voor Elkaar

Steun voor Elkaar
AMSTERDAM - Vrouwen van de Indische Buurt zorgen voor hun lotgenoten!Wil je gezellig andere vrouwen ont-moeten, elkaar verhalen vertellen, ervaringen delen, wat lekkers eten en drinken en:-lotgenootcontact -dagbesteding voor mantelzorgers-exotische recepten uitwisselen;-gezichtsverzorging met natuurlijke kruiden;-haren knippen;-leren knutselen;-mozaïeken en eventueel meer!

U bent welkom op ons gratis inloopspreekuur!

U bent welkom op ons gratis inloopspreekuur!
AMSTERDAM - Assadaaka organiseert tot einde van deze maand (december) gratis inloopspreekuur. (9 januari 2017 starten we weer met het inloopspreekuur).Iedereen is van harte welkom voor ondersteuning bij administratie, met vragen over verschillende onderwerpen (recht, opvoeding, sociale dienstverlening, …) of bij nood aan een luisterend oor. Graag helpen wij u verder als u ergens zelf niet uit komt. Op onze locatie zijn ook Arabisch sprekende mensen aanwezig.
Plaats je eigen nieuws
Facebook
Heb je nog geen account? Registreer
Wachtwoord vergeten? Klik hier
Agenda

meer agenda »

Registreer je nu voor de nieuwsbrief

en blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw regio
Registreer je nu voor de nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het nieuws uit jouw regio.
Dichtbij X
  • Wekelijks

    Ontvang elke vrijdag het nieuwsoverzicht van jouw regio
  • Dagelijks

    Elke dag het laatste nieuws uit jouw regio
  • Nieuws alert

    Direct op de hoogte van grote gebeurtenissen in jouw regio